Giresun'da 21.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Giresun'da 21.9 milyon TL'ye satılık arsa!Giresun Belediye Başkanlığı, Giresun Gedikkaya'da yer alan arsayı 21 milyon 944 bin 651 TL bedelle satışa çıkardı.


Giresun Belediye Başkanlığı, Giresun Gedikkaya'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 21 milyon 944 bin 651 TL olarak belirlendi.

ARSA SATILACAKTIR
Giresun Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu parseldeki 9072,20 m2
’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.
2- İhale 9 Kasım 2021 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
3- İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 21.944.651,01 TL’dir. Geçici teminat 658.339,53 TL‘dir.

Giresun

 4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir. 300,00 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
5- İhaleye katılmak için istenen belgeler;
a) Tebligat için adres göstermesi,
b) Kanuni ikametgah belgesi,
c) Vekaleten girenler için vekaletname (Noter onaylı),
d) Noter onaylı imza sirküleri,
e) Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),
f) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge,
g) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,
h) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
6- Teklifler, en geç 9 Kasım 2021 Salı günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye
Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 10263/1-1