Gölbaşı İncek'te 90 hektarlık alanın imar planı askıda!

Gölbaşı İncek'te 90 hektarlık alanın imar planı askıda!Ankara'da 90 hektarlık İncek Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıkarıldı...Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 Ocak 2017 gün ve 152 sayılı kararıyla onaylanan 90 hektarlık İncek Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 21 Nisan 2017 tarihinde askıdan indirilecek.1/1000 ölçekli plan için tıklayınız


1/5000 ölçekli plan için tıklayınızGölbaşı İncek