Gözde Girişim Alartes Enerji'deki yüzde 51 hissesini sattı!

Gözde Girişim Alartes Enerji'deki yüzde 51 hissesini sattı! Gözde Girişim Alartes Enerji'deki yüzde 51 hissesini sattı!

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Alartes Enerji A.Ş.'nin yüzde 51 oranında hissesini 41,1 milyon TL'ye Sekoya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' ye sattı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Gözde Girişim tarafından yapılan açıklama şöyle:


Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.04.2014


Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Alartes Enerji A.Ş.


Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Elektrik enerjisi üretimi


Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 80.600.000-TL


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 11.04.2014


Satış Koşulları : Borca mahsuben


Satılan Payların Nominal Tutarı : 41.106.000-TL


Beher Pay Fiyatı : 0,001241-TL


Toplam Tutar : 51.000-TL


Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 51


Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0


Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran 

Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 0


Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,01


Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur


Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : Yoktur


Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yoktur


Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Yoktur


Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Sekoya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.


Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : Yoktur


Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık yöntemi


Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Değerleme raporu düzenlenmemiştir


Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Değerleme raporu düzenlenmemiştir


Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Değerleme raporu düzenlenmemiştir

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Değerleme raporu düzenlenmemiştir


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin beklentileri değiştiğinden Alartes Enerji A.Ş.'deki hisselerimizin mevcut diğer büyük ortağa devredilmesine karar verilmiştir.


Saygılarımızla,


Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

pus