GSD Denizcilik Gayrimenkul 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor! GSD Denizcilik Gayrimenkul 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret, 2019 yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik'in seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak olan genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi...


GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında açıklama yaptı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat 2019 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşu olarak denetimden sorumlu komite tarafından önerilen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak olan genel kurulun onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat'ın KAP açıklaması:
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
  
Sermaye Piyasası İlke ve Kurallarına göre 2019 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.