GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün sermaye artırımı için izahname hazırlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün sermaye artırımı için izahname hazırlandı!GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesinin 150 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruldu.  


GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımı için hazırlanan taslak izahname hakkında açıklama yaptı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 52 milyon 180 bin 855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97 milyon 819 bin 144,36 TL nominal tutarda nakden artırılarak 150 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.819.144,36 TL nominal tutarda nakden artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 

Henüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahnamenin 1. bölümü ekte yer almaktadır. 

Saygılarımızla,

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

GSD Denizcilik Gayrimenkul çıkarılmış sermayesini 150 milyon TL'ye yükseltecek!