Atakule GYO dilvası değerleme raporu

Atakule GYO dilvası değerleme raporu

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kocaeli Dilovası ilçesine bağlı Köseler Köyü'nde yer alan arsasının 2014 yıl sonu değerleme raporunu bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yazılı olarak bildirdi...

Atakule GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Atakule GYO'nun 25 Mart 2021'de başlayan 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu yayınlanarak, tescil edildi. 

Atakule GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

Atakule GYO, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verdi. 

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Atakule GYO, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verdi. Bu kapsamda, yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı. 

İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Atakule GYO Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İsmail Tarman, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Tarman seçildi. 

Atakule GYO 2021 yılı için denetim şirketini seçiyor!

Atakule GYO, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verdi.

Atakule GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Atakule GYO'nun 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında onaylandı. 

Atakule GYO'nun ödenmiş sermayesi 263.3 milyon TL'ye çıkarılacak!

Atakule GYO'nun ödenmiş sermayenin 231 milyon TL'den 263 milyon 340 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 32 milyon 340 bin TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname yayınlandı. 

Atakule GYO sermaye artırımı fon kullanım raporunu yayınladı! 

Atakule GYO tarafından 12 Mart 2021 tarihli 904/1174 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor yayınlandı. 

Atakule GYO sürdürülebilirlik raporu!

Atakule GYO'nun sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. 

Atakule GYO bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını seçiyor!

Atakule GYO'nun bağımsız yönetim kurulu üye adayları Münire Barçın Kayaman ve Ramazan Onur Erim 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

Atakule GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Atakule GYO, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verdi. 

Atakule GYO 2020 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu!

Atakule GYO'nun 2020 hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde ortakların incelenmesine sunuldu. 

Atakule GYO 2021 yılı bağımsız denetim kuruluşunu seçti!

Atakule GYO'nun 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

Atakule GYO dilvası değerleme raporu Haberi

Atakule GYO dilvası değerleme raporu


Mülkiyeti Şirketimize ait Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Köyü, 21 Pafta, 1713 Nolu Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, No: 48.1 Sayılı Tebliğin Madde 34/1-g  ve Madde 40/1-a bentleri uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.


Rapor için