Çukurova Balkon

Atakule GYO yeni pay alma hakkı 2019

Atakule GYO yeni pay alma hakkı 2019

Atakule GYO yeni pay alma hakkı 2019

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yeni pay alma hakları 30 Ocak 2019 ila 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak...

Atakule GYO 2018 gelir tablosu!

Atakule GYO 2018 gelir tablosu!

Atakule GYO 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemine ait gelir tablosunu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sundu...

Atakule GYO kullanılmayan yeni pay alma haklarını birincil piyasada sattı!

Atakule GYO kullanılmayan yeni pay alma haklarını birincil piyasada sattı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın birincil piyasada gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı bugün satıldı...

Atakule GYO 77 milyon TL yeni pay alma hakkı kullandırdı!

Atakule GYO 77 milyon TL yeni pay alma hakkı kullandırdı!

Atakule GYO'nun çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 50,00 oranında arttırılarak 231 milyon Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 77 milyon Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylar kullandırıldı...

Atakule GYO yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019!

Atakule GYO yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yeni pay alma hakları 30 Ocak 2019 ila 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak...

Atakule GYO 2018'de 10,8 milyon TL kiralama yaptı!

Atakule GYO 2018'de 10,8 milyon TL kiralama yaptı!

Atakule GYO, 2018 yılı içerisinde kiralama işlemlerinin toplamının 10 milyon 888 bin 9 TL (KDV hariç) olarak gerçekleştiğini açıkladı...

Atakule GYO davasının temyiz talebi reddedildi!

Atakule GYO davasının temyiz talebi reddedildi!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 21 Kasım 2013 tarih ve 66770991-1649 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi hakkında bildiri paylaştı. 

Atakule GYO davasında son durum!

Atakule GYO davasında son durum!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18 Eylül 2014 tarih ve 22975 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi hakkında açıklama yaptı. 

Atakule GYO Riva arsası değerleme raporu!

Atakule GYO Riva arsası değerleme raporu!

Atakule GYO İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 14 Pafta, 1672 Parsel, 23.620 metrekarelik arsa için hazırlatılan yıl sonu gayrimenkul değerleme raporunu yayınladı...

Atakule GYO Çankaya Mühye 2018 yıl sonu değerleme raporu!

Atakule GYO Çankaya Mühye 2018 yıl sonu değerleme raporu!

Mülkiyeti Atakule GYO'ya ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29519 Ada 1 numaralı parselin 2018 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu yayınlandı...

Atakule GYO'dan Atakule AVM açıklaması!

Atakule GYO'dan Atakule AVM açıklaması!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 9 Ekim 2018 ve 7 Kasım 2018 tarihli basın duyuruları hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO'da görev değişikliği!

Atakule GYO'da görev değişikliği!

Atakule GYO Genel Müdür Yardımcısı Saldıray Sökmen'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak, Mali ve İdari İşler Bölümü'nde görevli Yasin Oğuz'un Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak atanmasına karar verildi...

Atakule GYO davasında, davacı tarafından istinaf yoluna başvuruldu!

Atakule GYO davasında, davacı tarafından istinaf yoluna başvuruldu!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) dava süreci hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO'nun sermayesi 77 milyon TL artırıldı!

Atakule GYO'nun sermayesi 77 milyon TL artırıldı!

Atakule GYO'nun ödenmiş sermayesinin 154 milyon TL'den 231 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 77 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname SPK onayına sunuldu...

Atakule GYO yeni pay alma hakkı 2019

Atakule GYO yeni pay alma hakkı 2019 Atakule GYO yeni pay alma hakkı 2019

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımı işleminde yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO'nun 300 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 50,00 oranında arttırılarak 231 milyon Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 77 milyon Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24 Ocak 2019 tarih ve 12233903-340.05.05-E.1146 sayılı yazısı ile şirketimize bildirildi.

Pay sahiplerinin ellerindeki payların yüzde 50,00'si oranında yeni pay alma hakkı bulunuyor.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 30 Ocak 2019 ila 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1...