04 / 07 / 2022

baraj nasıl yapılır

baraj nasıl yapılır

Enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pek çok amaca yönelik olarak inşa edilen baraj nedir, nasıl yapılır? Baraj çeşitleri nelerdir?

Baraj nedir, nasıl yapılır?

Enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pek çok amaca yönelik olarak inşa edilen baraj nedir, nasıl yapılır? Baraj çeşitleri nelerdir?

Ölüm halinde miras paylaşımı nasıl yapılır?

Miras hukukuna göre bir kimsenin vefatından sonra geride bıraktığı menkul ve gayrimenkul mallar, yasal mirasçılarına kalıyor. Peki, ölüm halinde miras paylaşımı nasıl yapılır? Miras paylaşımı neye göre yapılır?

İmar affı başvurusu nasıl yapılır?

İmar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının bulunduğu yerin valilik veya belediyelerine bazı esaslara göre müracaat ediliyor. Peki, imar affı başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Trampa işlemi nasıl yapılır?

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine trampa deniyor. Peki trampa işlemi nasıl yapılır? Nerede yapılır? İşte yanıtı..

Arazi yeri tespiti nasıl yapılır?

Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde taşınmazların fotoğrafları çekilen ya da gösterilen araziler, alıcının aldanmasına neden olabiliyor. Bunların yaşanmaması için arazi yeri tespiti nasıl yapılır? İşte yanıtı..

Kentsel dönüşümde açık artırma nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde açık artırma nasıl yapılır?: En az üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları satılabiliyor. İşte kentsel dönüşüm satış esasları...

İmar planı değişikliği nasıl yapılır?

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Peki, imar planı değişikliği nasıl yapılır?

Çevre düzeni planları nasıl yapılır?

Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirleniyor. Peki, çevre düzeni planları nasıl yapılır?

Miras pay hesabı nasıl yapılır?

Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Peki, miras pay hesabı nasıl yapılır? Miras nasıl paylaştırılır? İşte Medeni Kanun kapsamında yer alan esaslar...

Ada mevki ilanı nasıl yapılır?

Kadastro ilanında; kadastrosu yapılacak mevki, mahalle, sokak açık olarak gösteriliyor. Peki, ada mevki ilanı nasıl yapılır? İşte sorunuzun yanıtı ve mevki ilan tutanağı ile ada ilan tutanağı örnekleri...

Kadastro çalışma alanı ilanı nasıl yapılır?

Kadastro çalışma alanı ilanı nasıl yapılır? Kadastro çalışma alanı, kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde, çalışma alanında, komşu köy, mahalle ve belediyelerde ilan ediliyor...

Kira artış hesabı nasıl yapılır?

Yıllık kira sözleşme süresi dolan kiralamaların devam etmesi halinde ev sahibi için kiracısına zam yapma hakkı doğuyor. Peki, 2014 kira artış hesabı nasıl yapılır?

Mal varlığı araştırması nasıl yapılır?

6183 sayılı Kanunun 62. maddesi hükmü uyarınca, kamu alacaklarının takip ve tahsili amacıyla, amme borçlusunun mal varlığının tespit edilebilmesi için yurt çapında mal varlığı araştırması yapılması gerekiyor. Peki, mal varlığı araştırması nasıl yapılır?

baraj nasıl yapılır Haberi

baraj nasıl yapılır

Baraj nedir, nasıl yapılır?

Barajlar, bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pek çok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesislere deniyor.


Barajlar toprak dolgu, kaya dolgu veya beton olabilirler. Barajların yapılış amaçları özetle şu şekilde sıralanıyor:


— Yağmur mevsiminde bol olan suları biriktirip kurak mevsimlerde kullanmak;


 — Hidroelektrik enerjisi elde etmek. Bu çeşit barajlarda su, yüksekten, özel borularla elektrik santralinin türbinlerine gönderilir.


 — Araziyi su baskınlarından korumak. Nehrin yüksek kesimlerinde yapılan bu gibi barajlar suları depo ederek nehrin aşağı kesimlerindeki araziyi basmasını önler,


— Suların seviyesini yükseltip, göller meydana getirerek nehir ulaştırmasını sağlamak.


— Büyük şehirlerin su ihtiyacını karşılamak.


Baraj çeşitleri nelerdir?

Barajlar bulundukları araziye, kullanılmak istendikleri amaca göre çeşitli tiplerde yapılır. Başlıcaları...