Bina vergisi istisna

Bina vergisi istisna

Hangi binalar, kiraya verilmemek şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaf tutuluyor? Bina vergisi muaflık ve istisnaları nelerdir? İşte Bina vergisi kanunu kapsamındaki bina vergisi istisnası...

2021'de kira gelir vergisini kimler ödeyecek?

2020 yılında evinizi kiraya vererek gelir elde ettiyseniz bu sene vergi mükellefi olabilirsiniz. Peki, 2021'de kira gelir vergisini kimler ödeyecek? İşte kira gelir vergisi istisna tutarı 2021...

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarı 2021!

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarı açıklandı. İşte veraset ve intikal vergisi istisna tutarı 2021...

Veraset ve intikal vergisi istisna 2021!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi şeklinde her yıl düzenli olarak Veraset ve intikal vergisi ödeniyor. İşte Veraset ve İntikal Vergisi istisna 2021...

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Servet vergisi tartışmaları gündemde!

Ülkemizde de ilave bir servet vergisi getirilmesi gündeme geldi. Özel Servet Vergisi, servet unsurlarından ayrı ayrı alınıyor. ‘Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi (Bina Vergisi, Arazi Vergisi, Değerli Konut Vergisi) ’ bu kapsamda vergilendiriliyor.

Emekliler bina vergisinden muaf!

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesine göre, yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri, indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya engel teşkil eden gelirler arasında değerlendirilmeyecek.

Değerli Konut Vergisi’nde istisna ve muafiyetler!

Değerli Konutlar Vergisi'nin konu ve matrahına ilişkin düzeltme ile birlikte istisna ve muafiyetleri yeniden düzenlendi. Ve 7221 sayılı Kanun 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Veraset ve intikal vergisi istisna 2020!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda her yıl düzenlenli olarak miras vergisi ödenmesi gerekiyor Peki miras vergisinde istisna tutarları ne kadar? İşte veraset ve intikal vergisi istisna 2020....

2020'de kira gelir vergisini kimler ödeyecek?

2019 yılında konutunuzu kiraya vererek gelir elde ettiyseniz bu sene vergi mükellefi olabilirsiniz. Peki, 2020'de kira gelir vergisini kimler ödeyecek? İşte kira gelir vergisi istisna tutarı 2020...

2020 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları!

Kira geliri istisna tutarı 2020'de ne kadar? Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna ne kadar 2020? Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları ne kadar 2020? İşte 2020 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları...

Bina vergisi nedir? Bina vergisi nereye ödenir?

Kara ya da su üzerinde bulunan kalıcı yapılardan dolayı belediyelere bina vergisi ödeniyor. Peki Bina vergisi nereye ödenir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Kira gelir vergisi istisna sınırı 2019!

1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında konutunu kiraya vererek gelir elde edenler 2019 yılında vergi mükellefi oluyor. Peki, kira gelir vergisi istisna sınırı 2019 nedir?

2019'da kira gelir vergisini kimler ödeyecek?

2018'de konutunuzu kiraya vererek gelir elde ettiyseniz bu sene vergi mükellefi olabilirsiniz. Peki, 2019'da kira gelir vergisini kimler ödeyecek? İşte kira gelir vergisi istisna tutarı 2019...

Mesken kira gelir vergisi istisna uygulaması 2018!

Mesken kiralamalarında elde edilen gelirin istisna sınırından yüksek olması halinde beyanname verilecek, bu sınırın altındaki gelirler için beyanname verilmeyecek. İşte mesken kira gelir vergisi istisna uygulaması 2018..

Bina vergisi istisna Haberi

Bina vergisi istisna

Bina vergisi istisnası!

1319 sayılı Bina vergisi kanunu kapsamında bina vergisi istisnalarına da yer veriliyor. Bina vergisi Muaflık ve İstisnalar şu şekilde sıralanıyor.


Muaflık ve İstisnalar

Daimi muaflıklar:

Madde 4 – (Değişik birinci fıkra : 16/10/1981 - 2536/1 md.) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994  tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve  (z) fıkraları için  kiraya verilmeme şartı  aranmaz.)


a) (Değişik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar; 

b) (Değişik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı...