24 / 03 / 2023

Cins tashihi ne zaman yapılır

Cins tashihi ne zaman yapılır

Cins tashihi olarak da ifade edilen cins değişikliği işlemi, gayrimenkulün mevcut durumunun değiştirilmesi için yapılıyor. Peki, bu işlem hangi durumlarda yapılır? Cins değişikliği ne zaman yapılır? İşte yanıtı..

Cins tashihi ne zaman yapılır?

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı hale getirmek,arsa iken eve dönüştürmek yada ev halindeyken arsaya dönüştürmek gibi işlemlere cins tashihi adı veriliyor.Peki cins tashihi ne zaman yapılır?

Cins tashihi nedir? Cins tashihi zorunlu mu?

Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın nitelik değiştirmesi ve tekrar farklı nitelikte tapu kütüğüne kaydedilmesi işlemine cins tashihi deniyor. Peki, cins tashihi işlemini yaptırmak zorunlu mu? İşte tüm merak edilenler...

Tapu cins tashihi için gerekli belgeler neler?

Bir gayrimenkulün yapısızken yapılıya, yapılıyken yapısız hale dönüştürülmesi işlemine tapuda cins tashihi deniyor. Peki, cins tashihi işlemi nedir? Tapu cins tashihi için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar...

Tapu cins tashihi harcı 2022 ne kadar?

Tapuda yapılan işlemler arasında yer alan cins tashihi gayrimenkulün cinsi yapısız iken yapılıya; yapılı iken yapısız hale dönüştürülmesi durumlarında gerçekleştiriliyor. Peki, tapu cins tashihi harcı 2022 ne kadar? İşte tüm detaylar...

Tapuda cins tashihi nasıl yapılır?

Tapuda kayıtlı olan bir taşınmazın niteliğinin değiştirilmesine tapuda cins tashihi deniyor. Bu işlem ile birlikte cins tashihi yapılan tapular başka bir tapu kütüğüne tescil edilmiş oluyor. Peki, tapuda cins tashihi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Tapu cins değişikliği harcı 2022 ne kadar?

Tapu üzerinde yapılan işlemlerden biri olan cins değişikliği harcının 2022'de ne kadar olduğu merak ediliyor. Cins değişikliği için ödenecek harç tutarı TKGM tarafından hazırlanan tarife cetvelinde yer alıyor. Peki, tapu cins değişikliği harcı 2022 ne kadar?

Tapu cins değişikliği vekaletname örneği!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak cins değişikliği işlemi için bu yıl ne kadar harç ödenecek? Tapu cins değişikliği vekaletname örneği nasıl hazırlanıyor? İşte tüm merak edilenler...

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak cins değişikliği işlemi için bu yıl ne kadar harç ödemesi yapılacak? İşte tapuda cins değişikliği ücreti 2021...

Tapuda cins değişikliği harcı 2021!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki tapuda cins değişikliği harcı 2021 ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

İmar barışı cins değişikliği ücreti 2021!

İmar barışı kapsamında ruhsatsız yapılar adına cins değişikliği işlemi yapılarak kat mülkiyeti tesis edilebiliyor. Peki, imar barışı cins değişikliği ücreti 2021 ne kadar? 

Cins değişikliği harcı ne kadar 2021?

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuruda bulunulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, cins değişikliği harcı ne kadar 2021? İşte cins değişikliği harcı 2021...

Cins değişikliği harcı 2021!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, cins tashihi harcı 2021'de ne kadar oldu? İşte cins değişikliği harcı 2021...

Cins değişikliği harcı 2020!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuru yapılması ve harç ödenmesi gerekiyor. Peki, cins tashihi harcı 2020'de ne kadar oldu?

Ata GYO'nun Talas'taki arsasında iş yeri inşa edilecek!

Ata GYO tarafından Kayseri Talas Mevlana Mahallesi'nde 78 pafta, 833 Ada 1 numaralı parselde kayıtlı 30 Temmuz 2019 tarihinde yapılan cins tashihi ile arsa niteliğinden iş yeri niteliğine dönüştürüldü...

Cins tashihi ne zaman yapılır Haberi

Cins tashihi ne zaman yapılır

Cins değişikliği ne zaman yapılır?

Cins tashihi olarak da ifade edilen cins değişikliği işlemi, gayrimenkulün mevcut durumunun değiştirilmesi için yapılıyor. Bu işlem için cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi gerekli oluyor.


Ayrıca;

-Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği veya temsil belgesi;


-Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı;


-Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge de isteniyor. Peki cins değişikliği ne zaman yapılır?


Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken...