15 / 08 / 2022

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021!

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak cins değişikliği işlemi için bu yıl ne kadar harç ödemesi yapılacak? İşte tapuda cins değişikliği ücreti 2021...Gayrimenkullerin arsa, bağ, bahçe, tarla durumunun dönüştürülme işlemini yasal olarak kayıt altına almayı sağlayan işlem olan cins değişikliği için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuruda bulunuluyor. Harç ödemelerinin de yapılmasının ardından tapu belgesinde cins değişikliği yapılıyor. 

Apartman olarak bulunan bir yapının yıkılması ve arsanın temizlenmesiyle birlikte, farklı amaçlar için kullanılması mümkün olmaktadır.  Yapılı haldeyken yapısız hale geçirmeye veya yapılı haldeyken yapısız hale geçirmeye cins değişikliği deniyor.

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Tapuda gayrimenkul cins değişikliği işleminin gerçekleşebilmesi için, gayrimenkul sahibinin gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat etmesi ve harçların ödenmesi gerekiyor.

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021!

Cins değişikliği için gerekli belgeler

– Cins değişikliği yapılacak olan gayrimenkulün tapu senedi,

– Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

– Yapısız haldeyken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında engel olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

– Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  vesikalık fotoğrafı.

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021!

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021 şu şekilde:

Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri
Taşınmazın yüzölçümü;

1.000 metrekare arasında olanlardan, 463,00 ₺
1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 653,50 ₺
3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 64,00 ₺

Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1.818,00 ₺

Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 256,50 ₺
Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 119,00 ₺

Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 119,00 ₺

Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.

Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 119,00 ₺

Tapuda cins değişikliği harcı 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com