27 / 03 / 2023

dikili tarım arazileri ifraz edilir mi

dikili tarım arazileri ifraz edilir mi

Asgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri ağaç, ağaççık ve çalı formunda yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğu dikili tarım arazilerinde ifraz nasıl yapılır?

dikili tarım arazileri ifraz edilir mi Haberi

dikili tarım arazileri ifraz edilir mi

Dikili tarım arazilerinde ifraz!

Dikili tarım arazisi, arazi özelliklerine bağlı kalmaksızın, sayıları; tür ve cinsine göre Bakanlıkça belirlenecek asgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri ağaç, ağaççık ve çalı formunda yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğu arazilere deniyor.


Dikili tarım arazilerinin ifraz edilmesi ile ilgili esaslar Toprak Koruma ve Tarım Arazilerinin Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da açıklanıyor.


Dikili tarım arazileri ifraz..

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Toprak Koruma ve Tarım Arazilerinin Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan esaslara göre, bölünemez büyüklükteki dikili tarım arazilerinde ifraz yapılamıyor.


Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.


Asgari...