Doğuş GYO finansal rapor

Doğuş GYO finansal rapor

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Doğuş GYO 3 aylık faaliyet raporu!

Doğuş GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Doğuş GYO 3 aylık finansal raporunu yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 3 aylık finansal raporunu yayınladı.

Doğuş GYO ile Getir gayrimenkul satışı için yeniden görüşmelere başladı!

Doğuş GYO portföyündeki Doğuş Center Etiler'de kiracı olarak bulunan Getir'in talebi üzerine, tapunun İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki Doğuş Center Etiler binasındaki; 47 adet bağımsız bölümün tamamı için Getir ile satış görüşmelerine yeniden başlandı. 

Doğuş GYO 2021'de 4.9 milyon TL'lik kiralama işlemi gerçekleştirdi!

Doğuş GYO tarafından, 2021 yılı içerisinde yapılan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen kiralama işlemlerinin yıllık toplamının 4 milyon 953 bin 689 TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

Doğuş GYO'dan Maslak imar planı davasına ilişkin açıklama!

Doğuş GYO'dan Maslak imar planı davasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Şirket, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak karar verdi. 

Doğuş GYO ilk 9 ayda ne kadar satış yaptı?

Doğuş GYO tarafından yayınlanan gelir tablosuna göre; şirketin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla net satış rakamı 131 milyon 680 bin 983 TL oldu. 

Doğuş GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Doğuş GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 tarihlerinde hasılatı 108 milyon 104 bin 604 TL oldu. 

Doğuş GYO'nun Maslak imar planı davası sonuçlandı!

Doğuş GYO'nun Maslak imar planı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, dava Doğuş GYO'nun lehine sonuçlandı. 

Doğuş GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvuracak!

Doğuş GYO, 500 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2022- 2026 dönemi için 5 yıl süre ile uzatılabilmesi için gerekli izinlerin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildi.

Doğuş GYO, Doğuş Center'daki 47 bağımsız bölümü Getir'e satıyor!

Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler binasındaki 47 adet bağımsız bölümün satışı hususunda Getir ile görüşmelere başlanmasına karar verildi.

Doğuş GYO'dan pay satış açıklaması!

Doğuş GYO ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. 19 Ağustos tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 12 bin 894 adet 8,77 ve 3 bin 500 adet 8,70 TL fiyattan olmak üzere toplam 16 bin 394 adet satış işlemi gerçekleşti.

Doğuş GYO 2021 ikinci dönem geçici vergi beyannamesi yayınlandı!

Doğuş GYO tarafından 2021 yılı ikinci dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesine göre; şirketin brüt satış rakamı 84 milyon 291 bin 736,87 TL oldu.

Doğuş GYO'dan yılın ilk yarısında 83 milyon TL hasılat!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı. 

Doğuş GYO'dan 2020'nin 1. döneminde 41 milyon TL'lik satış!

Doğuş GYO 31 Mart 2021 tarihli ayrıntılı gelir tablosunu vergi dairesine sundu. Tabloda Doğuş GYO'nun gider, gelir, kar ve zarar rakamları açıklandı.

Doğuş GYO Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,42!

Doğuş GYO'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu; 31 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 9,42 oldu. 

Doğuş GYO finansal rapor Haberi

Doğuş GYO finansal rapor

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Doğuş GYO tarafından 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı.

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ  GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/24 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,   

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 faaliyet dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız...