Gelir vergisi reformu tasarısı

Gelir vergisi reformu tasarısı

Hükümet, Gelir vergisi reformu tasarısında değişikliğe gidiyor. Tasarı ile 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor.

Gayrimenkul gelir vergisi istisnası 2015!

Gayrimenkul alım - satımı sırasında, belli koşullarda elde edilen gelir "değer artış kazancı gelir vergisi"ne tabi tutuluyor. Peki, gayrimenkul gelir vergisi istisnası 2015 ne kadar?

Kira gelir vergisi muafiyeti 2015!

Taşınmaz mallarını kiraya vererek gelir elde eden kimseler, kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Vergi ödemek için belirlenen sınırın üstünde gelir elde edilmiş olması gerekiyor. İşte kira gelir vergisi muafiyeti 2015...

Gelir vergisi genel tebliği 2015 yayımlandı!

Maliye Bakanlığı tarafından 287 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin tam metni...

Gelir vergisi genel tebliği seri no:287!

287 seri nolu Gelir vergisi genel tebliği, 30 Aralık 2014 tarihinde 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı açıklanıyor...

Kira gelir vergisi ödemesi nereye yapılır?

Gelir vergisi kanunu gereğince her sene, bir önceki sene içerisinde elde edilen işyeri ve mesken kiralamalarından elde edilen gelir için vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi ödemesi nereye yapılır?

Ev kirası gelir vergisi hesaplama örneği!

Mesken ve işyeri kiralamalarından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanunu gereğince gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Peki, ödenmesi gereken vergi nasıl hesaplanır? İşte ev kirası gelir vergisi hesaplama örneği..

Kira gelir vergisi 2015!

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade ediliyor ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. İşte kira gelir vergisi 2015 ödemeleri...

Ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, taşınmaz mal ve hakların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış vergisine tabi tutuluyor. Peki, ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Gelir vergisi kanunu gereğince gayrimenkullerin elden çıkarılmasında doğan vergisel sorumluluklar arasında değer artış kazancı vergisi bulunuyor. Peki, miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Tapu satış gelir vergisi nedir?

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca taşınmazların 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde gelir vergisi ödeniyor. Peki, tapu satış gelir vergisi nedir?

Tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Bir bedel karşılığı edinilen gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi tutuluyor. Peki, tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte hesaplama örneği..

Gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Gelir Vergisi Kanun tasarısında gayrimenkullerin sermaye şirketlerine ayni sermaye konulması bir satış işlemi olarak tanımlanmıştır (Tasarının 45'incinıd. 2. Fıkrası). İşte, gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

Gelir vergisi mevzuatı gereğince, mesken ve iş yeri gibi taşınmaz mallardan kira geliri elde eden kimselerin vergi ödemesi gerekiyor. Peki, meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

Gelir vergisi reformu tasarısı

Gelir vergisi reformu tasarısı Gelir vergisi reformu tasarısı

Hükümet gelir vergisinde 100 maddelik bir değişikliğe gitti. Kârlı işletmeye yatırım indirimi gelirken, vergi dilimleri değişiyor. 


Gelir vergisi reformu tasarısıyla 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor, beyanname süreleri öne çekiliyor. Mükellefler hem 4. dönem geçici vergi beyannamesi hem de ardından yıllık beyanname vermeyecek. Sadece 3 defa geçici vergi beyannamesi verip, ondan sonra da yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamesi verecek.

YENİ ORANLAR GELECEK

Gelir vergisi yasa tasarısıyla beyanname vereceklerin kapsamının genişletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor. Gelir vergisi dilimlerinde değişikliklere gidilecek. Vergi tarife ve oranları yeniden düzenleniyor. Vergi sistemi...