haciz isteme süresi ne zaman başlar

haciz isteme süresi ne zaman başlar

Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem "haciz" olarak nitelendiriliyor. Peki, alacaklı haczi ne zaman talep edebilir? Haciz isteme süresi ne zaman başlar?

Hacze itiraz süresi ne kadardır?

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebiliyor. Peki, hacze itiraz süresi ne kadardır?

Haciz satış isteme süresi!

Alacaklı, borçludan alacağını haciz yolu ile talep edebiliyor. Haciz ile borçlunun mallarının satılması isteniyor. Peki, satış talebi ne zaman yapılır? İşte haciz satış isteme süresi..

Hacze itiraz süresi!

Borcundan dolayı hakkında haciz işlemi başlatılan borçlu, hacze itiraz edebiliyor. Hacze itiraz etmek istiyen borçlu ne zaman itiraz edebilir? hacze itiraz süresi ne zaman başlar?

İcra satış isteme süresi!

Hacizli taşınmazın satışı için her alacaklı, hacizli malın satış talebinde bulunabiliyor. Peki, icradaki malın satışı ne zaman istenebiliyor. Satış isteme hakkı ne zaman düşüyor? İşte icra satış isteme süresi..

Haciz isteme hakkı ne zaman düşer?

Alacaklılar, borcun ödenmemesi halinde İcra Müdürlüğüne haciz için talepte bulunabiliyor. Haciz sürecinde, alacaklının müdürlüğe süresinde dilekçe vermesi gerekiyor. Peki, haciz isteme hakkı ne zaman düşer?

Haciz isteme süresi ne zaman başlar?

Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem "haciz" olarak nitelendiriliyor. Peki, alacaklı haczi ne zaman talep edebilir? Haciz isteme süresi ne zaman başlar?

Eve haciz gelme süresi!

İcra memurunun gözetiminde alacağın tahsili için yetecek miktarda eşyanın tespit edilerek haciz tutanağına yazılmasına haciz işlemi deniyor. Peki, eve haciz gelme süresi nedir?

Emlak vergisi yapılandırma süresi bitti mi?

Vergi borcu ve faizlerine yönelik olarak yapılan yapılandırma hakkı başvuru süresi 1 Aralık 2014 tarihinde sona erecekti. Peki, emlak vergisi yapılandırma süresi bitti mi? Devam ediyor mu?

Vergi yapılandırma başvuru süresi devam ediyor!

Vergi borcu yapılandırmaları için 30 Kasım 2014 tarihinde alınan karar ile başvuru süresi uzatıldı. Bakanlık Kararı gereğince 31 Aralık'a kadar vergi yapılandırma başvuru süresi devam ediyor..

Vergi yapılandırma başvuru süresi kaç ay uzatıldı?

Torba Yasa ile yapılandırma için başvurular 1 Aralık 2014 tarihinde son bulacaktı. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile yapılandırma başvuru süresi uzatıldı. Peki, vergi yapılandırma başvuru süresi kaç ay uzatıldı?

Çevre temizlik vergisi 2. taksit ödeme süresi uzatıldı mı?

Çevre temizlik vergisi, taşınmaz mal kullanıcıları tarafından ödeniyor. 2014 yılına ait verginin 2. taksit ödemeleri devam ediyor. Peki, çevre temizlik vergisi 2. taksit ödeme süresi uzatıldı mı?

Emlak vergisi 2.taksit ödeme süresi uzatıldı mı?

1319 sayılı kanun gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan taşınmaz mallar için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak vergisi 2.taksit ödeme süresi uzatıldı mı?

Yapılandırma süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

6552 sayılı Torba Yasası ile tanınan yapılandırma başvuruları 1 Aralık'ta sona erecekti. Ancak, 30 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yapılandırma süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı...

haciz isteme süresi ne zaman başlar Haberi

haciz isteme süresi ne zaman başlar

Haciz isteme süresi ne zaman başlar?

Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem "haciz" olarak nitelendiriliyor. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. 


İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Peki, haciz isteme süresi ne zaman başlar?


Alacaklılar; ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı redolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin haciz konmasını isteyebiliyor.


Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.


Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.


Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin...