Haciz isteme hakkı ne zaman düşer?

Haciz isteme hakkı ne zaman düşer?Alacaklılar, borcun ödenmemesi halinde İcra Müdürlüğüne haciz için talepte bulunabiliyor. Haciz sürecinde, alacaklının müdürlüğe süresinde dilekçe vermesi gerekiyor. Peki, haciz isteme hakkı ne zaman düşer?


Haciz isteme hakkı ne zaman düşer?

Alacaklılar, borcun ödenmemesi halinde İcra Müdürlüğüne haciz için talepte bulunabiliyor.  Alacaklılar; ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı redolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin haciz konmasını isteyebiliyor.


İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapıyor. Ancak haciz sürecinde, alacaklının müdürlüğe süresinde dilekçe vermesi gerekiyor. Peki, haciz isteme hakkı ne zaman düşer?


Haciz isteme hakkının düşmesi..

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılıyor.


Gayrimenkuller için ise haczedilen gayrimenkul malın satışı iki yıl içinde gerçekleşmezse yine haciz kanuna göre kendiliğinden düşüyor.


Süresinde talepte bulunulmasının ardından; Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. 


Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir.Haciz talebi örneği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com