icra dairesinde taksitlendirme

icra dairesinde taksitlendirme

İcra ve iflas kanunu hükümlerine göre icra dairesinde borçlu, alacaklıya olan borcunu eşit taksitler halinde ödeyebiliyor. İşte icra dairesinde borcu taksitlendirme dilekçe örneği bu haberde...

Kirasını ödemeyen kiracıya icra takibi!

Kiracılarla ev sahipleri arasında ülkemizde en sık rastlanan sorunlardan biri kiraların ödenmemesi olarak biliniyor. Peki, kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır? Kirasını ödemeyen kiracıya icra takibi nasıl başlatılır?

Bina aidatı kaç ay ödenmezse icra gelir?

Apartmanda, kat maliklerinin sorumlulukları arasında apartmanın ortak giderlerine katılım da yer alıyor. Peki, bina aidatı kaç ay ödenmezse icra gelir?

İcra yoluyla evden eşya alınıyor mu?

Alacaklılar; Ödeme emrindeki müd­det geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı red olunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin haciz konmasını isteyebiliyor. Peki, icra yoluyla evden eşya alınıyor mu?

İcra yoluyla gayrimenkul satışında KDV!

İcra daireleri tarafından müzayede yoluyla yapılan taşınmaz satışları ile taşınmaz niteliğine haiz diğer mal ve hakların satışı KDV’ye tabi tutuluyor. İşte icra yoluyla gayrimenkul satışında KDV oranları..

Site yönetimine karşı icra takibi başlatılır mı?

Kat maliklerine karşı görev ve sorumlulukları olan site yöneticilerinin bu görevleri hakkıyla yerine getirmeleri gerekiyor.Peki,site yönetimine karşı icra takibi başlatılır mı?işte site yönetimine icra takibi davası..

Benim borcumdan dolayı evime icra gelir mi?

İcra memurluğuna başvuru yapan alacaklının borcunun ödenmesi için bir takım işlemler başlatılıyor.Peki,Benim borcumdan dolayı evime icra gelir mi?İşte borcun ödenmemesi durumunda eve icra gelmesi..

Evime icra kağıdı geldi ne yapmalıyım?

Bir kişinin borcunu ödeyememesi halinde alacaklının icra Memurluğuna başvurmasıyla birlikte memurluk tarafından borçlu kimsenin evine icra kağıdı gönderiliyor.Peki evime icra kağıdı geldi ne yapmalıyım?

Eve icra geldiğinde ne alır?

İcra memurluğuna icra takibi için başvuru yapan alacaklı eve haciz işlemini gerçekleştirebiliyor.Peki eve icra geldiğinde ne alır?Haciz edilemeyecek eşyalar nelerdir?İşte eve icra gelmesi..

Eve icra gelirse ne yapmalıyım?

Borçlunun borcunu ödeyememesi halinde alacaklının icra talebinde bulunarak eve haciz memuru göndermesi haciz işlemi olarak tanımlanıyor.Peki icra eve gelirse ne yapmalıyım?Eve gelen icra memuru ne alır?

Eve icra gelebilir mi?

Alacaklı bir kişinin borcunu ödemeyen kişi hakkında İcra dairesine bildirim yapması gerekiyor.Peki eve icra gelebilir mi? Eve icra memurunun gelmesi durumunda ne yapılır?

İcra eve ne zaman gelir?

Borçlu olan bir kişinin,borcunu ödememesi halinde alacaklı dava açıp,icrayla eve gelebiliyor.Peki icra eve ne zaman gelir?Eve gelen İcra memuru hangi eşyaları haczedebilir?

Kira depozitosu için icra takibi!

Kiracı evden çıkarken evi temiz bıraktıysa ve içerde de kira bırakmadıysa kira depozitosunu da geri alabiliyor.Eğer ev sahibi kirayı vermiyorsa hukuk yollara başvurabiliyor.İşte kira depozitosu için icra takibi!

İcra dosyaları arttı!

İzmir Adliyesindeki icra müdürlüklerine 2014 yılında gelen dosya sayısı, bir önceki seneye göre yüzde 112,2 oranında artarak 3 yıl önceki rakamlara yaklaştı.

icra dairesinde taksitlendirme

icra dairesinde taksitlendirme icra dairesinde taksitlendirme

İcra dairesinde borcu taksitlendirme!

İcra ve İflas Kanununa göre, borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. 

Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır. 


Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. 


Yukarıda yer alan kanun hükümlerine göre icra dairesinde borçlu, alacaklıya olan borcunu eşit taksitler halinde ödeyebiliyor. İcra dairesinde borcu taksitlendirme dilekçe örneği aşağıda bulunuyor.


İcra dairesinde...