Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 25 Ekim 2015 tarihinde 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ esasları..

Kamu İhale Genel Tebliği Değişikliği!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte kimi maddelerde değişiklik yapılırken; kimi maddeler ise tebliğe eklendi...

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 28 Kasım 2013 Perşembe günü 28835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kamu ihale genel tebliğinde yapılan değişiklikler...

Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü Alpaslan Çakar oldu!

Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar getirildi.

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde Kamu İhale Kurumundan izin alınması öngörülüyor.

İnşaat sektöründe teminat mektubu limitleri düzenlenmeli!

Kamu ihale Kanunu hükümlerine göre inşaat firmaları herhangi bir ihaleye girebilmek için öncelikli olarak ihaleye girecekleri idareye girecekleri ihalenin yapım bedelinin yüzde 3’ünün karşılığı olmak üzere geçici teminat mektubu vermekle yükümlü. Peki yeni bir düzenleme yapılacak mı?

Kamuda Yapım İşleri İhalelerinde yeni dönem!

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan "Yapım İşleri İhaleleri" uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kamu İhale Tebliği!

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31351 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre yapılan ihaleler mecliste!

1 Ocak 2003 tarihinden bu yana Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre yapmış olduğu ihaleler meclis gündemine taşındı. CHP'li Başarır, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31260 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Depremzedelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında suç duyurusu!

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olan evlerin yıkım çalışmalarında sağlam olan evleri zarar gören 11 depremzede, görevi kötüye kullanma ve kamu ihale kanununa aykırılık sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden şikayetçi oldu.

Covi̇d-19 salgınının kamu ihale sözleşmelerine etkisi!

Avukat Taha Hüseyin Çebi ile Stajyer Avukat Batuhan Özata, ''Yüklenicinin eser sözleşmelerinde uyarlama talep etme hakkı ile Covi̇d-19 salgınının eser (istisna) ve kamu ihale sözleşmelerine etkisi'' konusunu kaleme aldı. İşte o yazı...

İstanbul Valiliği'nden kamu binalarının güçlendirilmesi için ihale daveti!

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ne (İSMEP) göre İstanbul'da yer alan kamu binalarının güçlendirilmesiyle ilgili ihale daveti Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Haberi

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 30856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 42.4 üncü maddesinde yer alan “önce ölmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya iflası” ibaresi, aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42.5. numaralı madde eklenmiştir.

“42.5. Yüklenicisinin ortak girişim olduğu işlerde, tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda;

a) İlgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması durumunda sözleşmeye devam edilebilir.

b) İlgili ortak (pilot veya koordinatör) tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş...