Kamu ihale tebliği

Kamu ihale tebliği

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ detayları... 

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugün (7 Haziran 2014 tarihinde) 29023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kamu ihale genel tebliğinde yapılan değişiklikler...

Kamu İhale Tebliği No:2014/1!

2014/1 Tebliğ Nolu Kamu İhale Tebliği 30 Ocak 2014 tarihinde 28898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte 2014 'te uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirleniyor...

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 28 Kasım 2013 Perşembe günü 28835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kamu ihale genel tebliğinde yapılan değişiklikler...

Kamu İhale Tebliği!

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

COVID-19’un kamu ihale sözleşmelerine etkisi!

Ülkemizde salgın hale gelmeye başlamış olan koronavirüs kamu ihale sözleşmelerini etkiledi. Buna göre, mücbir sebebin varlığı yükleniciye süre uzatımı verilmesi veya yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi için tek başına yeterli olmuyor.

SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nde değişiklik!

SPK, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nde değişiklik yaptı. Değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, kamu şirketleri ve iştiraklerine proje geliştirme ve mali fizibilite gibi hizmetleri verebilmesinin önü açıldı..

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik!

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişilik yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ detayları... 

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 382!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 382 nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan tarım arazilerinin satışına ilişkin esaslar belirlenecek. 

Kamu konutları 2018 yılı aylık kira bedelleri tebliği!

380 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu konutları kira bedeline 2018 zammı gelmiş oldu..

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:301!

Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleniyor...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:485!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:485 kapsamında bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Tebliğ bugün Resmİ Gazete'de yayınlandı...

Gelir Vergisi Genel Tebliği 2017!

Gelir Vergisi Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kira gelir vergisinde yapılan düzenlemeye açıklık getirildi..

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 379!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 379 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile Hazine taşınmazları bitki yetiştirmek için kiralanabilecek.. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:484!

Bugünkü Resmi Gazete'de484 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için yüzde 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edildi...

Kamu ihale tebliği Haberi

Kamu ihale tebliği

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 14.877.509,-TL (Ondörtmilyonsekizyüzyetmiş yedibinbeşyüzdokuz Türk Lirası) 18.619.202,-TL (Onsekizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüziki Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde...