25 / 06 / 2022

Karakterizasyon raporu nedir

Karakterizasyon raporu nedir

Havzanın karekterizasyonunda hangi hususlar çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda tanımlanır ve raporlanır? Karakterizasyon raporu nedir? Havzanın karekterizasyon raporu nasıl hazırlanır? İşte Su Havzalarının Korunması Hakkında Yönetmelik esasları..

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs 2022 enflasyon beklentisi nedir?

Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi raporu için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Bilindiği üzere her ay enflasyon oranı, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim ile hesaplanmaktadır. Peki Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs 2022 enflasyon beklentisi nedir?

Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul nereye yapılacak?

Son günlerde sıkça tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu yayınlandı. Kanal İstanbul projesi güzergahı herkes tarafından merak ediliyor. Peki Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul nereye yapılacak?

Bilirkişi raporu nedir?

Açılan bir davada mahkeme, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verebiliyor. Peki, bilirkişi raporu nedir?

Kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk nedir?

Kentsel dönüşümde yapıya risk raporu almak için maliklerden bir kişinin lisanslı kuruluşlara başvurması yeterli oluyor. Peki, kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk nedir?

Gayrimenkul değerleme raporu nedir?

Bir gayrimenkulün değer tespiti için değerleme uzmanlarının, taşınmazın değerinin etkileyen tüm faktörleri analiz etmeleri gerekiyor. Peki, gayrimenkul değerleme raporu nedir?

Uygulama imar planı raporu nedir?

İmar planı, imar uygulamalarına esas teşkil etmek üzere yapılan belediyeler tarafından organize edilen planlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki, uygulama imar planı raporu nedir?

Tapuda akli meleke raporu nedir?

Taşınmaz malların alım satım işlemleri, tapu dairesinde yapılıyor. Bu işlemin gerçekleşmesi için tarafların alım satım yapma ehliyetine sahip olması gerekiyor. Peki, tapuda akli meleke raporu nedir? Kimlerden istenir?

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu nedir?

Bir projeye başlamadan önce, çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlendiği sürece Çevresel Etki Değerlendirme süreci deniyor. Peki, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu nedir?

Zemin etüdü raporu nedir?

İnşaat çalışmalarına başlanacak olan arazinin zemin yapısı zemin etüdü uzmanı mühendisler tarafından yapılıyor. Yapılan incelemeler sonucunda bir rapor hazırlanması gerekiyor. Peki, zemin etüdü raporu nedir?

Mevzii imar planı nedir?

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gibi durumlarda yeniden bir imar raporu hazırlanması gerekiyor. Peki, mevzii imar planı nedir?

Şerefiye raporu nedir?

Anagayrimenkulün aynı olması fakat daire fiyatlarının farklı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi ''şerefiye bedeli'' olarak karşımıza çıkıyor. Şerefiye bedeli daire özelliklerinden kaynaklanarak değişiklik gösteriyor. Peki, şerefiye raporu nedir?

ÇED raporu nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adım sayılıyor.Çevresel Etki Değerlendirmesi belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki etkilerinin sürece deniyor. Peki bu süreçte hazırlanan ÇED raporu nedir?

Karakterizasyon raporu nedir?

Havzanın karekterizasyonunda hangi hususlar çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda tanımlanır ve raporlanır? Karakterizasyon raporu nedir? Havzanın karekterizasyon raporu nasıl hazırlanır? İşte Su Havzalarının Korunması Hakkında Yönetmelik esasları..

Karakterizasyon raporu nedir Haberi

Karakterizasyon raporu nedir

Karakterizasyon raporu nedir?

Karakterizasyon raporu; su kütleleri ile ilgili olarak içinde coğrafi konumların ve bağlı ekosistemlerin yer aldığı mevcut hidrolojik, jeolojik ve insan kaynaklı baskı ve etkileri içeren ayrıntılı değerlendirme raporuna deniyor.


Havzanın karakterizasyon raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslar, 17 Ekim 2012 tarihinde 28444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte yer alıyor.


Havzanın karakterizasyonu

(1) Havzanın karekterizasyonu, aşağıdaki hususlar çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda tanımlanır ve raporlanır.


a) Havzadaki su kütleleri ve tipolojileri belirlenir.


b) Yüzeysel su kütleleri için tipolojinin belirlenmesi, Ek-1’de verilen kriterlere göre Bakanlık tarafından yapılır.


c) Havzadaki su kütleleri suni, tabii veya büyük ölçüde değiştirilmiş su kütleleri esas alınarak tasnif edilir.


ç) Her bir su kütlesi üzerindeki hidromorfolojik, noktasal ve yayılı baskı unsurları ile bunların etkileri belirlenir ve mevcut durum...