Kiracının devir hakkı

Kiracının devir hakkı

Kiracının devir hakkı

Kiracı kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. Peki kiracının devir hakkı nedir? Kiracının devri nasıl olur?

Apartman kiracı yönetmeliği!

Apartman kiracı yönetmeliği!

Apartman dairesinde kiracı olarak mesken ihtiyacını karşılayan kimselerin kiraya konu olan gayrimenkul ve apartman üzerinde bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Söz konusu hak ve sorumluluklar apartman kiracı yönetmeliği kapsamında bulunuyor...

Kiracının devir hakkı nedir?

Kiracının devir hakkı nedir?

Borçlar Kanunu kiracı hukukuna göre, kiracı hakları arasında kiracının devir hakkı bulunuyor. Kanuna göre, kiracının devir hakkı nedir? Kiracı devir hakkını nasıl kullanılıyor? İşte yanıtı...

Müteahhitlere yeni hak!

Müteahhitlere yeni hak!

Çeşitli sebeplerle fesih talebi reddedilen zordaki müteahhitlere süre uzatımı ve devir hakkı verildi bu kararın müteahhitleri iflastan kurtarabileceği belirtiliyor. 

Kiracının kira kontratı cayma hakkı var mı?

Kiracının kira kontratı cayma hakkı var mı?

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında imzalanan kira kontratından bazı sebeplerden dolayı taraflardan biri vazgeçmek isteyebiliyor. Peki, kiracının kira kontratı cayma hakkı var mı? Yok mu?

Kiracının evden çıkma hakkı var mı?

Kiracının evden çıkma hakkı var mı?

Gayrimenkul kiralarında mal sahipleri ancak kanuni gerekçelerin doğması halinde kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Peki, kiracının evden çıkma hakkı var mı? Kiracı evden erken çıkabilir mi?

Kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!

Kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!

Kiracının binadan çıkmaya itiraz etme hakkı kesinlikle bulunmuyor. Kiracılar kontratlarının olduğunu söylese bile tahliyeyi engelleyemiyor. İşte, kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!

Kiracının devri nasıl olur?

Kiracının devri nasıl olur?

Kiracı kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. Peki kiracının devir hakkı nedir? Kiracının devri nasıl olur?

Kiracı tadilat hakları!

Kiracı tadilat hakları!

Kiralama süreci içerisinde ev sahibi de meskende tadilat yapabileceği gibi kiracının da tadilat hakkı bulunuyor. Peki, kiracı tadilat hakları nelerdir? İşte kiracının tadilat hakkı..

Kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih!

Kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih!

Kiracılık esaslarını düzenleyen Borçlar Kanunu kapsamında belirtilen zararların doğması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı da doğuyor. Peki, kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih yapılabilir mi?

Kalamış Yat Limanı imar planı değişikliğinden sonra ne olacak?

Kalamış Yat Limanı imar planı değişikliğinden sonra ne olacak?

Koç Holding'in ortaklığı Tek-Art, geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan Kalamış Yat Limanı için devir hakkı sözleşmesini imzalamaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Yeni imar planının onaylanması sonrası, ÖİB'in yeniden Koç Holding'e davet göndermesi bekleniyor.

Kiracının önalım hakkı var mı?

Kiracının önalım hakkı var mı?

Gayrimenkulün kirada olması tasarruf hakkını kısıtlamıyor. Mal sahibi kiraya verdiği ev veya işyerini satışa çıkarabiliyor. Peki, bu satışta kiracının önalım hakkı var mı? İşte yanıtı..

Kooperatif hisse devir sözleşmesi örneği!

Kooperatif hisse devir sözleşmesi örneği!

Kooperatif ortaklıklarının hissesini devretme hakkı da bulunuyor. Kooperatif hisse devrinin yapılabilmesi için kooperatif yönetim kuruluna başvuru yapılması gerekiyor. İşte, kooperatif hisse devir sözleşmesi örneği!

Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Kanunen her kat malikinin arsa payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkı bulunuyor. Peki, dairesini kiraya veren ev sahibi oy kullanabilir mi? Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Maketten konut satış sözleşmesinden dönme hakkı!

Maketten konut satış sözleşmesinden dönme hakkı!

27 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereğince tüketicilerin devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden maketten konut satış sözleşmesinden dönme hakkı bulunuyor...

Kiracının evi gösterme zorunluluğu var mı?

Kiracının evi gösterme zorunluluğu var mı?

Ev sahibinin, evin içinde kiracısı varken evini satılığa çıkarma gibi bir hakkı bulunuyor. Kiracı içindeyken bu konutu almak isteyenler ise, evi görme talebinde bulunuyor. Bu noktada kiracının evi gösterme zorunluluğu var mı?

Kiracının devir hakkı

Kiracının devir hakkı Kiracının devir hakkı

Kiracının devri nasıl olur?

Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile kiracısının bazı hak ve yetkileri bulunuyor. Örneğin, kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabiliyor.


Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlü oluyor. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır. 


Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.Peki, kiracının devri nasıl olur?


Kira ilişkisinin devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya...