Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 gelir tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 gelir tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan gelir tablosunu yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul Ana Sözleşmesi'nin tadil metinleri onaylandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan Ana Sözleşme Tadil Metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün genel kurul toplantısına virüs engeli!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ertelenen Genel Kurul toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında, İstanbul'un Yüksek Riskli kategoriden çok yüksek riskli kategoriye çıkması nedeniyle iptal edildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul bağımsız denetim firmasını seçiyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ve bağlı ortaklarının denetlenmesi ile faaliyetlerini yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 kar dağıtım tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 2020 yılını kapsayan kar dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Edip Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

Edip Gayrimenkul, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal raporunu, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Türker Proje Gayrimenkul 2020 yılı sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu!

Türker Proje Gayrimenkul'ün 2020 yılında SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu yayınlandı.

Türker Proje Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

Türker Proje Gayrimenkul, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020  dönemine ilişkin finansal raporunu, sorumluluk beyanını ve faaliyet raporunu KAP'ta yayınladı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ana sözleşme tadili imzalandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verildi.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yönetim kurulu komite üyeleri güncellendi!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında komite üyeliklerinin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul esas sözleşmesini yeniledi!

Kuyumcukent Gayrimenkul, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verildi.

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunuldu.

Edip Gayrimenkul 2020 yılı geçici vergi beyannamesi!

Edip Gayrimenkul'ün Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş ekteki 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verildi.

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 gelir tablosu! Haberi

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 gelir tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 1. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul, 1 Ocak 2020 - 1 Mart 2020 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı. Tablo Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlemedi.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:

Şirketimizin, 01.01.2020 - 31.03.2020  hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Saygılarımızla 

Dosya için