Mal ve Hizmetlere Uygulanacak kdv

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak kdv

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik!

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar!

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

İcra ve iflas kanununa yeni düzen! TBMM'de kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve onaylanan yasa ile Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün şekilde satışı yapıldığı durumlarda daha yüksek kazanç sağlayacağı belirlenen mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün şeklinde satışa çıkarılacak.

Depozito Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi!

Türkiye Çevre Ajansı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 Üncü Maddesi'nin (J) Bendi Kapsamında Depozito Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Daire Usul ve Esaslar Resmi Gazete'de yayınlandı. 

KDV oranlarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik!

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kardeşlerin mal paylaşımı nasıl olur?

Miras kalan mal ve mülk paylaşımında genelde kardeşler arasında anlaşmazlık çıkar. Peki kardeşlerin mal paylaşımı nasıl olur?

Mobilyada KDV indirimi yürürlüğe girdi!

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yürürlüğe girdi.

Birevim’den Yerli Malı Haftası'nda dijital kutlama!

Birevim, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”nı dijital farkındalık projesiyle kutladı. Marka, artık unutulmaya yüz tutmuş yerli malı ve tasarruf kültürünü sahiplendi.

Kızılağaç'ta yat limanı ve OSB alanı ayrılması talebi mecliste!

Kızılağaç Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planında Yat Limanı ve Tekne İmal ve Çekek Yeri İhtisas OSB alanı ayrılması talebi meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Bahşi, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Tarihi Binaların Onarımları ve Restorasyonlarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik!

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik bugünkü resmi gazetede yayımlandı.

Tarihi Binaların Onarımları ve Restorasyonlarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik!

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik bugünkü resmi gazetede yayımlandı.

Mansur Yavaş gayrimenkul kiralamayı ikinci bir emre kadar durdurdu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, göreve başlamasının ardından yayımladığı ilk genelgeyle her türlü harcama, ihale, doğrudan temin, personel, mal ve hizmet alımını ikinci bir emre kadar durdurdu...

Değer artış kazancı vergisi beyannamesi için son gün!

193 Sayılı GVK’da yer alan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak belirtiliyor. Değer artış kazancı elde edenlerin vergi ödemeleri gerekiyor. Değer artış kazancı vergisi beyannamesi için son gün..

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak kdv Haberi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak kdv

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü 31533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar sayısı: 4312

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

MADDE 1- 20/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan –– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6ncı maddesinde yer alan "31/07/2021" ibareleri "30/9/2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı kararın geçici 9uncu maddesinde yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/9"2021" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Bu Karar 1/8/2021...