26 / 05 / 2022

mirastan feragat sözleşmesinin geçerliliği

mirastan feragat sözleşmesinin geçerliliği

Mirastan feragat eden mirasçılık sıfatını kaybetmiş oluyor. Bir karşılık sağlanarak yapılan mirastan feragat sözleşmesi, sözleşmede aksi belirtilmedikçe feragat edenin alt soyu için de geçerli oluyor...

Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarı nasıl ve ne zaman gönderilir?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmeyi feshetmek isteyen taraflar ne zaman ve nasıl ihtar göndereceklerini araştırıyor. Peki, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarı nasıl ve ne zaman gönderilir?

Aile konutu kira sözleşmesinin feshi nasıl olur?

Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracılar fesih için eşinin rızasının gerekli olup olmadığını merak ediyor. Peki, aile konutu kira sözleşmesinin feshi nasıl olur?

Reysaş GYO esas sözleşmesinin tadili için SPK'ya başvurdu!

Reysaş GYO'nun şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldı.

Mirastan feragat sözleşmesi neleri kapsar?

Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, altı kardeş olduklarını belirten okuyucu babasının kız çocuklarına birer saire verdiğini ve mirastan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalattığını belirtti. Babasının vefat ettiğini aktaran okuyucu, annelerine ait mallardaki haklarını sordu.

Pera GYO'nun esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadiline onay!

Pera GYO'nun esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla SPK'ya yaptığı başvuru onaylandı. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi dava dilekçesi örneği 2021!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanmasında yaşanan uyuşmazlıklar sebebi ile sözleşmenin feshedilmesi istenebiliyor. İşte kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi dava dilekçesi örneği 2021...

Enka İnşaat'ın ana sözleşmesinin 6'ncı maddesi değişti!

Enka İnşaat'ın ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için SPK'ya yapılan başvuru onaylandı.

Kiler GYO'nun esas sözleşmesinin 8. maddesi değişti!

Kiler GYO Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi değiştirilmiş olup değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 16 Aralık 2020  tarihinde tescil edildi ve ilan edildi. 

Mirastan feragat etme dilekçesi 2021!

Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi amacıyla resmi vasiyetname şeklinde düzenleniyor. Peki mirastan feragat dilekçesi nasıl hazırlanıyor? İşte mirastan feragat dilekçesi 2021 örneği...

Kiler GYO'nun esas sözleşmesinin 8. maddesindeki değişliği onaylandı!

Kiler GYO'nun 124 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanarak 620 milyon TL'ye artırılması işlemi sonucu, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki değişliği onaylandı.

Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinin 8'inci maddesi değişti!

Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısında belirtiğildiği şekilde değiştirilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındı.

Mirastan feragat sözleşmesi 2021 örneği!

Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. İşte mirastan feragat sözleşmesi 2021 örneği..

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değiştirildi!

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edildi ve 10214 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildi.  

mirastan feragat sözleşmesinin geçerliliği Haberi

mirastan feragat sözleşmesinin geçerliliği


Feragat, bir kimsenin tek taraflı bir beyanla doğmuş veya doğması ihtimal dahilinde olan bir hakkından vazgeçmesi olarak tanımlanıyor. İbra ile feragat arasındaki fark, ibrada karşılıklı anlaşma şartı arandığı halde, feragatte karşılıklı anlaşma şartı aranmıyor olmasıdır. Bir hak sahibi tek taraflı beyanla hakkından feragat edebilir, yani hakkından vazgeçebilir. 


Mirastan feragat etme...


Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, miras sözleşmeleri gibi resmi vasiyet şeklinde yapılması olması gerekiyor. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu da bütün mirastan feragat sözleşmelerinin resmi vasiyet şeklinde yapılmasının şart olduğuna karar veriyor.


Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız mirastan feragat sözleşmelerinin mutlaka resmi bir şekilde düzenlenmesi şartı bulunuyor. Buna göre Yeni Medeni Kanunun 545. maddesinde miras sözleşmesinin şekil şartları düzenlenmiştir. Miras sözleşmesi yapılırken “ Sözleşmenin tarafları, arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve...