15 / 08 / 2022

Mirastan feragat sözleşmesi 2022 örneği!

Mirastan feragat sözleşmesi 2022 örneği!

Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabiliyor. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Peki, Mirastan feragat sözleşmesi nasıl olur? İşte Mirastan feragat sözleşmesi 2022 örneği...Mirasçının miras bırakanın mirasını istememesi üzerine mirastan vazgeçmesine mirastan feragat deniyor. Mirasçı miras bırakan ile feragat sözleşmesi yaparak kendi yasal miras hakkından vazgeçmiş oluyor. 

Mirastan feragat sözleşmesinin; ivazlı ve ivazsız şeklinde iki türü bulunmaktadır. İvazsız mirastan feragat sözleşmelerinde mirasçı miras bırakan hayattayken herhangi bir karşılık almadan kendi yasal hakkı olan mirastan vazgeçmesidir. Bu durumda mirasçı miras bırakanın ölümünden sonra herhangi bir hak talep edemiyor. Mirastan feragat eden mirasçı hariç diğer mirasçılar arasında miras paylaştırılıyor. 

Mirastan feragat sözleşmesi 2022 örneği!

İkinci olarak ivazlı yani karşılıklı olarak mirastan feragat edilmesi durumunda da mirastan feragat edilmesi için mirasçıya belirli bir mal veya para veriliyor. Karşılığı alınarak mirastan feragat edilmesi halinde mirasçının altsoyu da bu feragatten etkileniyor. 

Yani mirasçının çocukları hatta çocuklarının çocukları tüm altsoyları da bu mirastan feragat edilmesinden etkileniyor. Tabi miras bırakan ile mirasçı arasında sözleşme yapılırken aksi kararlaştırılarak mirasçının altsoylarının bu feragatten etkilenmeyeceğine dair düzenleme yapma hakları saklı kalıyor.