02 / 07 / 2022

Mirastan feragat sözleşmesi neleri kapsar?

Mirastan feragat sözleşmesi neleri kapsar?

Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, altı kardeş olduklarını belirten okuyucu babasının kız çocuklarına birer saire verdiğini ve mirastan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalattığını belirtti. Babasının vefat ettiğini aktaran okuyucu, annelerine ait mallardaki haklarını sordu.Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, iki kız dört erkek olmak üzere 6 kardeş olduklarını dile getiren okuyucu, babasının sağ iken kızlara birer daire verdiğini, mirastan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalattığını aktardı. 2020'de babasının vefat ettiğini belirten okuyucu, annelerinin vefat etmesi durumunda onun mallarında haklarının olup olmayacağını sordu. İşte Tamer Heper'in yanıtı...

***

Mirastan feragat sözleşmesi neleri kapsar?

Okuyucunun kardeşyle beraber babalarıyla  yaptığı sözleşme, mirastan feragat sözleşmesi olarak geçer. Taraflar noterde mirastan feragat sözleşmesi gerçekleştirebilir. Dolayısıyla okuyucunun yaptığı bu sözleşme geçerli sayılır ve babasının vefatında babasına ait mallar diğer mirasçılara kalır. Anlaşılan o ki mirasçılar arasında anne de bulunuyordu ve miras payını aldı.

Şimdi annenin mal varlığı arasında eşten kalan yani okuyucunun babasından gelen mallar da yer alıyor. Eğer yapılmış olan mirastan feragat sözleşmesinde farklı maddeler bulunmuyorsa ve yalnızca baba ile ilgili mallar konusunda mirastan feragat edilmişse annenin vefatında artık yasal miras paylaşımı yapılır. Çünkü babanın vefatıyla mirastan feragat sözleşmesi hükümleri tatbik edilmiş ve uygulanmıştır. Anne konusunda yeni bir feragat sözleşmesi söz konusu olmadığına göre artık evlatların eşit miras payı bulunuyor. 

***

Mirastan feragat sözleşmesi neleri kapsar?

Fakat net olarak bu hükme varılması için baba ile yapılan sözleşmenin hükümlerine de bakmakta faydalı olur. Zira sözleşmelere katılanlar tarafından başkaca muhtelif hükümler koyulma ihtimali bulunur. Sözleşmenin bir kere de bu yönde incelenmeli.

Miras kalan gayrimenkullerde hisseler nasıl paylaştırılır?

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılmalı?