25 / 05 / 2022

Miras kalan gayrimenkullerde hisseler nasıl paylaştırılır?

Miras kalan gayrimenkullerde hisseler nasıl paylaştırılır?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda dedesinden kalan taşınmazların amcası ve babasına intikal ettiğini belirten okuyucu, amcasının satış için dava açtığını söyledi. Satılacak bir evin satışına karşı olduklarını aktaran okuyucu, mahkemenin hisseleri mi evi mi satacağını sordu.Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda dedesinden kalan taşınmazların amcası ve babasına intikal ettiğini belirten okuyucu, babasının vefat etmesi sebebiyle taşınmazların dört kardeşe ve annesine kaldığını aktardı. Yüzde 50'nin amcasına ait olduğunu belirten okuyucu, amcasının satış için kendilerine dava açtığını söyledi. Taşınmazların arasında köydeki evin de bulunduğunu ve bu evin satışını istemediklerini dile getiren okuyucu, mahkemenin evin tamamını mı yoksa yalnızca amcasının hissesinin mi satışa koyacağı sorusunu sordu. İşte Tamer Heper'in yanıtı...

Miras kalan gayrimenkullerde hisseler nasıl paylaştırılır?

***

Okuyucunun ortaklığın giderilmesi davası işlemleri aklında kalmış. Anlattığı olay ortaklığın giderilmesi davalarıyla oldukça benzer ancak durum, ortaklığın giderilmesi değil mirasın taksimi davası. Peki aradaki fark ne? O fark: Ortaklığın giderilmesi bir mal için istenir.

O maldaki ortaklığın giderilmesi, paylaşılması suretiyle yapılması, paylaşılamazsa satılıp parasının paylaşılması suretiyle gerçekleştirilir. Mirasın taksimi isteklerinde ise bir mal söz konusu değil miras şeklinde kalan tüm mallar yer alır. Miras kalan malların hepsinin mirasçılar arasında paylaştırılması istenir. Mahkeme bütün tereke mallarını listeler. 

Bunların değeri bilirkişi tarafından tespit edilir. Bunların miras payları ile orantılı olarak mirasçılara tahsisinin koşullarını araştırır. Malvarlığı içinde muhtelif eşya olduğundan bazıları, mirasçılardan birine tahsis edildiğinde değer olarak miras payını aşabileceği durumlarda o mal mirasçıya tahsis edilir ancak değer farkı para şeklinde diğer mirasçılara ödenir. Böyle bir paylaşma listesi hazırlanarak miras olarak kalan malların mirasçılar arasında paylaştırılması sağlanır. 

Miras kalan gayrimenkullerde hisseler nasıl paylaştırılır?

***

Şimdi okuyucunun davasında da mallar değerlendirilecek. Bunların miras payları karşılığı olan mallar kendilerinin olacak. Okuyucu köydeki bir evin satılmasını istemiyor, sahibi olmayı istiyor. Dolayısıyla miras payı itibarıyla bunun değeri hesaba denkse kendisine tahsis edilebilir. Miras payını değer olarak geçiyorsa farkını para olarak ödemek şartıyla sahip olabilir. Yani durum okuyucunun düşündüğü gibi bir ortaklığın giderilmesi davası değildir.

Miras kalan mülkler için beyanname hangi şartlarda verilir?

Miras kalan hisseli arsada hissedar payını satabilir mi?