mistral gyo satış 2021

mistral gyo satış 2021

Mistral GYO, 2021'de 3 milyon 741 bin 525,43 TL'lik satım işlemi, 11 milyon 353 bin 753 TL kiralama işlemi gerçekleştirdi. 

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadar kira geliri elde etti?

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2021 yılı 3. döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Mistral GYO'dan ilk yarıda 30.7 milyon TL'lik hasılat!

Mistral GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemini kapsayan faaliyet raporuna göre şirket bu süreçte 30 milyon 715 bin 978 TL hasılat elde etti.

Mistral GYO ilk 3 ayda ne kadarlık satış yaptı?

Mistral GYO, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi satışlardan 30 milyon 689 bin 177 TL gelir elde etti.

Mistral GYO Konak projesi geliyor! Yeni proje! 

Mistral GYO'nun İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8554 ada 6 parselde yer alan arsa Doğan Koç İnşaat'ın hayata geçireceği projenin yapı ruhsatı belediyece onaylandı ve inşaat süreci başladı.

Mistral GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Mistral GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde, 39 milyon 961 bin 815 TL hasılat elde etti

Mistral GYO'nun 2021 satış geliri belli oldu!

Mistral GYO tarafından yayınlanan ve 2021 yılını kapsayan gelir tablosuna göre, şirket bu dönemde 40 milyon 188 bin 620 TL'lik yurt içi satış gerçekleştirdi. 

Mistral GYO 2 gayrimenkul satışından 12.7 milyon TL gelir elde etti!

Mistral GYO, portföyünde yer alan 2 adet konutu KDV hariç 12 milyon 680 bin 949 TL tutarında sattı.

Mistral GYO 2021'de 11.3 milyon TL'lik kiralama işlemi gerçekleştirdi!

Mistral GYO, 2021'de 3 milyon 741 bin 525,43 TL'lik satım işlemi, 11 milyon 353 bin 753 TL kiralama işlemi gerçekleştirdi. 

Mistral GYO'nun Konak gayrimenkulünün değeri ne kadar oldu?

Mistral GYO tarafından, İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün değerleme raporu yayınlandı. Peki Mistral GYO'nun Konak gayrimenkulünün değeri ne kadar oldu?

Mistral GYO Konak projesinin değeri belli oldu!

Mistral GYO, Konak projesinin 2021 yıl sonu değerleme raporunu yayınladı. İşte Mistral GYO Konak projesinin değeri...

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadarlık gelir elde etti?

Mistral GYO A.Ş. 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemine ait gelir tablosu, 2021 yılı 3. dönem kurum geçici vergisi beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu, söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmedi. 

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadar kira geliri elde etti?

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2021 yılı 3. döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Mistral GYO'nun olağan genel kurulu 15 Ekim'de!

Mistral GYO'nun Yönetim Kurulu, 22 Eylül tarih ve 2021/12 no.lu kararı ile şirket Genel Kurulu'nun 15 Ekim 2021 tarihinde saat 14:00'te şirket genel merkezinde toplanmasına karar verdi.

Mistral GYO'dan ilk yarıda 30.8 milyon TL'lik satış!

Mistral GYO'nun, 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 2.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu.

Mistral GYO'dan ilk yarıda 30.7 milyon TL'lik hasılat!

Mistral GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemini kapsayan faaliyet raporuna göre şirket bu süreçte 30 milyon 715 bin 978 TL hasılat elde etti.

mistral gyo satış 2021 Haberi

mistral gyo satış 2021

Mistral Gayrimenkul Yatırım ORtaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/ç Maddesi kapsamında açıklama yaptı. 

Mistral GYO, 2021'de 3 milyon 741 bin 525,43 TL'lik satım işlemi, 11 milyon 353 bin 753 TL kiralama işlemi gerçekleştirdi. 

Mistral GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca;  2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamındaki satım işlemlerimizin toplamı 3.741.525,43  TL, kiralama işlemlerimiz ise toplam 11.353.753,00 TL olacak şekilde...