vergi adres değişikliği

vergi adres değişikliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:485 kapsamında bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Tebliğ bugün Resmİ Gazete'de yayınlandı...

Adres değişikliği bildirmeme cezası 2021!

Bir kişinin yerleşim yeri adresini değiştirmesinden sonra belirli bir süre içerisinde bildirimde bulunması gerekiyor. Peki adres değişikliği bildirmeme cezası 2021 yılı için ne kadar? İşte tüm merak edilenler 2021...

Adres değişikliği bildirim süresi 2021!

Bir kişinin yerleşim yeri adresinin değişmesi durumunda belirli bir süre içerisinde bildirimde bulunması gerekiyor. İşte adres değişikliği bildirim süresi 2021...

Adres değişikliği dilekçesi örneği!

Bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükelleflerin vergi dairesine dilekçe vermeleri gerekiyor. Peki adres değişikliği dilekçesi nasıl yazılır? İşte adres değişikliği dilekçesi örneği...

Kirada iş yeri olanlar dikkat! Vergi iadesi değişiyor!

2020 yılı için kira geliri elde edenlerin beyanname verme süreleri bu ayın sonuna kadar sürüyor. Kira geliri elde edenler isterlerse götürü gider yöntemini, isterlerse gerçek gider yöntemini seçerek beyanname verecek. 2021 yılında vergi iadelerinde değişikler yaşanacak. İşte yeni iade tutarları...

Atakule GYO şirket merkezinin adresi değişti!

Atakule GYO'nun adres değişikliği 31 Ağustos 2020 tarihinde tescillendi ve 10149 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 644 numaralı sayfasında ilan edildi.

Değerli konut vergisinde muafiyet ve vergi oranları değişti! 

TBMM Genel Kurulu’nda İmar Kanunu’nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne 5 yeni madde eklenerek, son zamanlarda çok tartışılan Değerli Konut Vergisi’nde önemli değişikliklere gidildi...

Yeni imar planı değişikliği neler getirdi?

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, yeni imar planı değişikliği için, "İmar planı değişikliği ile emsal artacağından arsa sahibi veya müteahhit bu değer artış payını ödeyerek kârlı duruma bile geçebilecek" dedi...

Gayrimenkul satışında vergi muafiyeti değişiyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir Vergisi Kanun taslağı hakkında detayları paylaştı. Ağbal, ev, arsa gibi gayrimenkulünü satanlara getirilen vergi muafiyeti ile ilgili önemli bir değişikliğe gidileceğini vurguladı.

Çevre temizlik vergisi adres değişikliği nasıl yapılır?

Çevre temizlik vergisi mükellefinin herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekiyor. Peki, çevre temizlik vergisi adres değişikliği nasıl yapılır?

Torunlar GYO'da adres değişikliği!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yazılı açıklamaya göre Şişli Şubesi adres değişikliğini yayınladı.

Gedik Yatırım Şişli Şubesi adres değişikliği!

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan yazılı açıklamaya göre Şişli Şubesi adres değişikliğini yayınladı.

Çevre temizlik vergisi adres değişikliği bildirimi!

İşyeri ya da bir meskenden taşındığınızı düşünelim. Emlak ve çevre temizlik vergisi taşınmaz halinde olur? Çevre temizlik vergisi adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik değişikliği!

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 6 Kasım 2015 tarihinde 29524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar..

vergi adres değişikliği Haberi

vergi adres değişikliği

485 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2018'den itibaren de yürürlüğe girecek.

Söz konusu maddelerde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturuyor. 

1. Konu

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 nci maddelerinde düzenlemelere gidilmiştir. Söz konusu maddelerde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Bilinen adresler

213 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır:

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490...