Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 485

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 485

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:485 kapsamında bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Tebliğ bugün Resmİ Gazete'de yayınlandı...

Özak GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Net Dağıtılabilir Dönem Karı 604 milyon 782 bin 437,09 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242 milyon 412 bin 961,27 TL olan Özak GYO, kar payı dağıtmayacağını açıkladı.

Torunlar GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Torunlar GYO, 2020 yılı faaliyetleri Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarına göre oluşan zarar nedeni ile kar payı dağıtmayacak.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Emlak Konut GYO 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi!

Emlak Konut GYO Vergi Usul Kanunları yöntemine göre yasal süresi içinde düzenlenmiş 2020 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi yayınlandı. 

Mart GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Mart GYO, 2020 yılı özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 18 milyon 837 bin 319 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmamasına karar verdi. 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi! 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulmuştu. Teklif TBMM'de kabul edildi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Doğuş GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Doğuş GYO'nun Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 510 milyon 477 bin TL dönem zararı gerçekleşti. Bu kapsamda 2020 yılı kar dağıtım tablosunun genel kurulun bilgisine ve onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

TSKB GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

TSKB GYO'nun 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle kar dağıtmamasına karar verildi.

Nurol GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Nurol GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2020 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmuyor.

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak açıklandı. Buna göre, 2021 gelirleri için istisna tutarı 7 bin lira oldu. Peki kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021 ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Atakule GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Atakule GYO, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verdi. 

İş GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İş GYO'nun Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 485 Haberi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 485

485 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2018'den itibaren de yürürlüğe girecek.

Söz konusu maddelerde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturuyor. 

1. Konu

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 nci maddelerinde düzenlemelere gidilmiştir. Söz konusu maddelerde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Bilinen adresler

213 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır:

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490...