09 / 12 / 2022

Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

1 Mart 2013 tarihinde 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan hükümler haberimizin içerisinde...

Rüstem Keleş Karasu Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgi verdi!

11 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Karasu'da inşa ettiğimiz arıtma tesisiyle ilçenin atık suları arıtılacak" dedi

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik!

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanmasına ilişkin hükümler yer veriliyor...

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun!

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 28 Haziran 1938 tarihinde 3945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında mühendislik ve mimarlık hakkında hükümlere yer veriliyor...

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı!

Mecliste görüşmeleri devam eden Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamında konut finansman sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satışları ile ilgili yasal hükümlere de yer veriliyor...

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun!

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 25102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kanunda yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilât ve görevleri...

Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğ!

Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğ 08 Mart 2007 tarihinde 26456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ön ödeme usul ve esasları ile ilgili yasal hükümler...

Marmaray projesi hakkında bilgi!

Marmaray projesi, elektrik enerjisi kullanılarak çevreyi kirletmeyen yüksek kapasiteli bir demir yolu alt yapı projesi olarak hayata geçiriliyor. Marmaray projesi hakkında bilgi lerin devamı haberimizde...

Kaçak yapılar hakkında!

Kaçak yapılar hakkında, İmar Kanunu kapsamında düzenlenen hükümler bulunuyor. Kanuna göre inşaat ruhsatı alınmadan başlanan yapı kaçak yapı olarak ifade ediliyor. Kaçak inşaatlar tespit edildiğinde inşaat derhal durduruluyor...

Mal memurlarının kayyımlığı hakkında yönetmelik!

Mal memurlarının kayyımlığı hakkında yönetmelik, 16 Mayıs 2009 Cumartesi günü, 27230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, Mal memurlarının kayyımlığı ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirleniyor...

Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun!

Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 18761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik hizmetleri ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili hususları kapsıyor...

Köy İçme Suları Hakkında Kanun!

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun, 16 Mayıs 1960 tarihinde 10506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda, Köy İçme Suyu ile ilgili yasal hükümlere yer veriliyor...

Mutlu Gayrimenkul fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama yaptı!

Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Kap 'a 23 Ekim 2013 tarihinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama yaptı, detaylar haberimizdeki ekte yer alıyor.

Şufa hakkında zamanaşımı!

Paylı taşınmazlarda pay satışlarında üçüncü bir kişiden önce pay sahiplerine öncelik tanıyan şufa hakkında zamanaşımı süresi nedir? Hak düşürücü süre ne kadardır? sorusunun cevabını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Haberi

Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  

Kanun No. 6427                                                                                                         

Kabul Tarihi: 14/2/2013


MADDE 1 – 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez. Ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı, miktarı, havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar...