Güneşli Ada Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Güneşli Ada Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Güneşli Ada Turizm Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Nimet Yalçın ve Önder Köse ortaklığında kuruldu.


Güneşli Ada Turizm Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Nimet Yalçın ve Önder Köse ortaklığında kuruldu.

Güneşli Ada Turizm Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1. Şirket her çeşit turizm faaliyetlerinde bulunabilir. Turistik tesisler yat imalatı, alımı, satımı, kiralanması, yat işletmeciliği ve yat turizmi ile ilgili organizasyonlar, tatil köyleri, otel, motel, kamping, gazino, kafeterya, komple turistik tesis, yüzme havuzu, plaj ve turistik alanlar, araziler, seyahat acentaları oto kiralama yerleri, lokanta, restaurant gazino, kafeterya, disko, bar, kamp, park, otopark, gece kulübü gibi tesisleri işletir başkalarına satar veya kiraya verebilir .Turizm sektörü ile ilgili her türlü mamul ve maddenin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapar.Hediyelik ve turistik eşyaların alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir. Turizm seyahat acentalığı yapmak, iç ve dış turizm seyahatları için gerekli olan organizasyon anl aşmalarını yapmak, turizm seyahat acentalarını, resmi hava yollarının bilet satışlarını yapmak ve bu konularda mümessillik hizmetleri yürütmek yaz ve kış sezonları için tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek. Bu işleri yapabilmek için gerekli olan makine, alet ve edevatın alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir ve bunlarla ilgili tasarımlar yapmak, yaptırmak, ihracat ve ithalatını yapmak . 2. Şirket her türlü resmi ve özel inşaat, taahhüt işleri ile müteahhitlik hizmetleri yapmak, başkalarına yaptırmak, inşaatların anahtar teslimi yapımı, alımı, satımı, tamiratı, bakım ve dekorasyonu yapmak. İnşaatla ilgili beton santralleri kurabilir, inşaa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir , alımını satımını ve imalatını yapabilir. Müteahhitlik hizmetleri yol, köprü, baraj, okul, hastane, kanalizasyon, turistik tesisler.petrol ile petrol ürünleri ve tabii gazl ar boru hatları.hava yolları, kara yolları, istasyonlar, ,otoyolları, limanlar, garajlar ve otoparklar iş hani iş merkezi, spor tesisleri, fabrika ve atölye binaları,köprüler. Tüneller, anıtlar, ibadet yerleri. prefabrik bina ve diğer bilimum inşaatları yapmak,yaptırmak her türlü doğalgaz tesisatlarını, ptt hatları, peysaj, ağaçlandırma ve çevre düzenleme işleri yapmak ve yaptırmak.Bu işleri yapabilmek için gerekli olan makine alet ve edevatın alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.Şirket inşaat projeleri, parselasyon, mühendislik ve danışmanlık hizmetler, mimarlık ve müşavirlik işleri yapmak veya yaptırmak.Şirket her çeşit inşaat malzemeleri ile ilgili hazır beton, prefabrik yapı elemanları, çelik konsriksiyon, bordur, parke, biriket, tuğla, beton, direk, kiremit, künk ve benzeri malzemel er, çimento, tuğla, taş, izalasyon malzemeleri, demir, sac, kereste, kum, mıcır, taş, mermer, kireç, çatı kaplama malzemelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafindan kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü veya öngörülebilecek herhangi bir usul ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılarm her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, bu taahhüt doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak. 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarmm ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlarm, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşlarm, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşlarm tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden yapım ve / veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 5. Şirket her türlü inşaatla ilgili iş makinalarını ve yedek parçalarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 6. Şirket her türlü resmi ve özel sektöre açılmış veya açılacak artırma ve eksiltme iştirak edebilir ve teklif verebilir. 7. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel toplu konut, kat karşılığı, inşaat ile diğer her çeşit inşaatın yapımını gerçekleştirmek. Şirket satın aldığı veya taahhütte bulunduğu arsa ve araziler üzerine inşaatlar yaparak bunların tümünü veya bağımsız bölümlerini üçüncü şahıslara satmak veya kiraya vermek. 8. Müteahhitlik karnesini şahıs veya kuruluşlara kiraya vermek, başkalarına ait olanı kiralamak. Her çeşit inşaat ve taahhüt işlerine ait plan, proje, ruhsat ve benzeri işleri yapabilir veya başkalarına yaptırabilir, inşaatlarla ilgili mühendislik, danışmanlık ve kontrollük hizmetleri yapabilir ve bunlarla ilgili tasarımlar yapmak, yaptırmak, ihracat ve ithalatını yapmak . 9. Her türlü gıda maddelerinin dağıtıcılığını pazarlamasını nakliye araçları ile teslimlerinin alımını satımını sağlamak. Tarım ürünleri ve teknolojileri ile ilgili araştırıma ve üretim faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak. Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak. 10. Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Tarımla ilgili her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Etiler Mah.Seheryıldızı Sk. Gunaydın No:15/4 Beşiktaş