10 / 12 / 2023

Güngören 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Güngören 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli Güngören İlçesi Gençosman Mahallesi 185, 12470, 183, 13231 ve 13228 Parselleri İçeren Rezerv Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01.12.2020 tarihli ve E.257434 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi, 185, 12470, 183, 13231 ve 13228 parselleri kapsayan 17.09.2020 tarih ve 195585 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen alana ilişkin NİP-34834905 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34590623 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.12.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın

Geri Dön