Güntan İnşaat Elektrik Nakliye ve Hırdavat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Güntan İnşaat Elektrik Nakliye ve Hırdavat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Güntan İnşaat Elektrik Nakliye ve Hırdavat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Güntan İnşaat Elektrik Nakliye ve Hırdavat Ticaret Limited Şirketi, Hüseyin Demirci tarafından 40 bin TL'lik sermaye ile 27 Nisan'da Pendik, Esenyalı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde kuruldu.

Güntan İnşaat Elektrik Nakliye ve Hırdavat Ticaret Limited Şirketi, Hüseyin Demirci tarafından 40 bin TL'lik sermaye ile 27 Nisan'da kuruldu. 


Güntan İnşaat Elektrik Nakliye ve Hırdavat Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Şirket her türlü inşaat hizmetlerini yapmak.inşaat sektörüne ait tüm edavatları hazırlamak,yurt içi ve yurt dışı ihalelerine istirak etmek.inşaat yapı malzemelerinin alım ve satımını yapmak,inşaatların bakım ve onarımını yapmak. 2. Şirket her türlü nakliye hizmetlerini yapmak. nakliye hizmetleri için gerekli ekipmanları hazırlamak,yurt içi nakliye hizmetlerini yapmak,evden eve taşımacılık işlerini yürütmek,yurt dışı nakliye hizmetlerini yapmak. 3. Şirket hertürlü elektrik malzemelerin alım ve satımını yapmak.gerekli olan ekipmanları hazırlamak.elektrik ürünlerinin ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Hertürlü hırdavat malzemelerinin alım ve satımını yapmak.hırdavat malzemeleri için dükkanlar açmak,yer kiralamak,yurt içi dağıtım işlerini yapmak. 5. Şirket her türlü metal ve A metal malzemelerinin alım ve satımını yapmak.gerekli olan ekipmanları hazırlamak.dükkanlar kurmak,kiralamak,yurt içi dağıtım hizmetlerini yapmak,ithalat ve ihracatını yapmak. 6. Şirket her türlü orman ürünlerinin alım ve satımını yapmak.orman ürünlerinin toptan dağıtım işlerini yapmak,depolar tutmak,kiralamak,gerekli ekipmanları hazırlamak.orman ürünleri için pazarlama işlerini yapmak. 7. Her türlü temizlik malzemelerinin alım ve satımını yapmak.her türlü bina içi ve bina dışı temizlik hizmetlerinde bulunmak,gerekli ekipmanları hazırlamak. 8. Hertürlü gıda mamüllerinin alım ve satımını yapmak.gerekli olan gıda mamüllerini tedarik etmek,yurt içi pazarlama ve dağıtımını yapmak. 9. Şirket her türlü kırtasiye malzemelerinin alım ve satımını yapmak.yurt içi dağıtmını yapmak ihalelere girmek. 10. Şirket her türlü tekstil ürünlerinin alım satımını yapmak. 11. Hertürlü devlet kurum ve kuruluşlarında var olacak ihalelere girmek,ihale kapsamında var olacak teklif mektuplarını hazırlamak ve sunmak. Konusu ile ilgili olarak; - Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir - Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulları üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulları üzerinde rehin, işletme rehini tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehini işletme rehini ,ayni ve şahsi her nevi teminat almak,bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir. 


Güntan İnşaat Elektrik Nakliye ve Hırdavat Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Esenyalı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Uygar Sokak, 21/1.