Gurbetçinin mirası nasıl alınır?

Gurbetçinin mirası nasıl alınır? Gurbetçinin mirası nasıl alınır?

Vefat edenin, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku uygulanıyor.


Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Gurbetçinin mirası nasıl alınır? İntikal işleminde nelere dikkat edilmeli?'' sorusunu yanıtladı. İşte o haber...

Vefat eden amcamın tek yeğeniyim. Oğlu da eşi de olmadığı için mirası bana kalacak diye düşünüyorum. Yurt dışında evi ve bankada parası varmış. Miras yolu ile intikalini nasıl sağlayabiliriz? 

Amcanız Türk vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları (banka hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk hukuku uygulanır. Bu nedenle yurt dışındaki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk hukukuna göre yapılacaktır. Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye 'apostille şerhi' ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan bulunduğu ülkenin diline çevirtip ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Vefat edenin dairesine gelince, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır. Bu durumda da mirasçılık belgesinin o ülkelerin mahkemelerinden alınması gerekmekte..

İntikal işleminde tapu harcı yok!

10 soruda Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı 2019!