Hak Mühendislik İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hak Mühendislik İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Hak Mühendislik İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hak Mühendislik İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Erdal Demir, Memet Atmaca tarafından 12 bin TL'lik sermaye bedeli ile 27 Mayıs'ta kuruldu.Hak Mühendislik İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Erdal Demir, Memet Atmaca tarafından 12 bin TL'lik sermaye ile 27 Mayıs'ta kuruldu.


Hak Mühendislik İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.     Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.       Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.       Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.       Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13.   İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı 15. Her türlü inşaat malzemelerinin imalatını ve pazarlamasını yapmak   16.İnşaat ile ilgili her türlü hafriyat, nakliyat, stabilize, figüre yapmak ve yaptırmak ,ihalelere girmek, ihale açmak, 17.İnşaat sektöründe ihtiyaç duyabileceği her türlü inşaat makinelerini ve aksamını almak ve satışını yapmak, 18.Satın aldıkları arsalar üzerinde konut,  iş merkezleri inşaatlarını yapmak ve gerektiğinde bunları satmak, kiraya vermek, 19.Her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların inşaat işleri ile ilgili ihalelerine katılmak, 20.Konusu ile ilgili her türlü işçilikleri yapmak, 21.Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yerli ve yabancı kişi ve şirketlerle yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklar ve şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, 22. Yurtiçinde gerektiğinde ticari ve sınai taahhütlere girişmek, teminatlı ve teminatsız  her nevi kredi almak,şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,her türlü hakları iktisap etmek, 23. Maksat ve konusunun gerçekleşmesi için lisans, patent,marka anlaşmaları yapmak.Mümessillik,acentelik ,bayilik vermek ve almak,     24.Yurtiçinde gerektiğinde ticari ve sınai taahhütlere girişmek, teminatlı ve teminatsız  her nevi kredi almak, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek, her türlü hakları iktisap etmek, 25.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir 26.Konusu ile ilgili istihsal ve imal ettiği maddeleri için marka patent ruhsatlarını, ihtira beratlarını almak, başkalarına devretmek 27.Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yerli ve yabancı kişi ve şirketlerle yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklar ve şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak 28. Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı olacak başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulunun karar alması üzerine şirket bu işleri de yapabilir.


Hak Mühendislik İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Merkez Mahallesi, 1187 Sokak, No:14B Dükkan:2