Hakan Bucak yeni şirket kurdu!

Hakan Bucak yeni şirket kurdu!Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi Sarıyer'de Levent Deveci, Muhammed Zidan, Emin Cem Okcu ve Hakan Bucak ortaklığında kuruldu.


Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi Sarıyer'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Levent Deveci, Muhammed Zidan, Emin Cem Okcu ve Hakan Bucak ortaklığında kuruldu.

2005'te kurulan KDM Finansal Danışmanlık, kurulduğu günden günümüze başta enerji, inşaat, üretim sektörlerinde faaliyette bulunanlar olmak üzere bir çok kişi ve kuruluşa hizmet sunuyor. KDM tarafından, finans, yatırım, yönetim ve ekonominin geneliyle ilgili hususlarda yüksek kalitede, tamamen ihtiyaca yönelik danışmanlık hizmeti sunuluyor. KDM Finansal Danışmanlık, hizmetlerini 2014'ten beri kurucu ortaklarından Levent Deveci liderliğinde sürdürüyor. 

Hakan Bucak yeni şirket kurdu!

Levent Deveci KDM Finansal Danışmanlık'ta İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortak olarak görev alıyor. Deveci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme mezunu.  

Deveci, 2003-2004 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Finansman Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2000-2003 yılları arasında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Daire Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. 

Hakan Bucak yeni şirket kurdu!

Muhammed Zidan ise Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi'nin diğer kurucu ortaklarından oldu. 

Metraco İthalat İhracat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Cem Okcu da inşaat sektörüne markalı konut üreterek girdi. Markalı konut sektörüne Mars19 projesi ile giriş yaptı. Mars19 projesi Avcılar'da yükseliyor, 148 konut ve 8 dükkan bulunuyor.

Hakan Bucak yeni şirket kurdu!

Mars Investment Genel Müdürü olan Hakan Bucak, aynı zamanda Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nde (GİGDER) Kurucular Kurulu Üyesi. 1990'da Mersin'de doğan Hakan Bucak, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun ve 2009'da Helsinki’de, ‘Erasmus’ programı değişim öğrencisi olarak, Haaga-Helia Üniversitesi Hospitality Management bölümünde bir dönem okudu. Bucak, Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Politikası Bölümü’nde 'Halkın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Davranışlarını Belirleyen Faktörler: Şanlıurfa Örneği' konulu tezi ile yüksek lisans çalışmasını bitirdi.

Bucak, 2015'te Ilgın İnşaat İç ve Dış Ticaret A.Ş. bünyesinde, Satış ve Pazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda ‘Genel Koordinatör’ görevini üstlendi. Daha sonra 2018'de ‘Kurucu Genel Müdür’ olarak hala faaliyetlerini sürdüren ‘Mars Investment’ firmasını kurdu. Mars Investment’ın danışmanlık hizmeti verdiği gayrimenkul projelerinin bazıları Dubai Cityscape Awards ‘Az katlı konut projesi’ ve Forbes ‘Getiri Potansiyeli En Yüksek Konut Projesi’ gibi ödüller kazandı. 

DEIK Suriye ve Dubai İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Hakan Bucak, gayrimenkul sektörünün önemli temsilcilerinden.

Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi de gayrimenkul alanlarında faaliyette bulunacak. Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi Sarıyer'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Levent Deveci, Muhammed Zidan, Emin Cem Okcu ve Hakan Bucak ortaklığında kuruldu.

Hakan Bucak yeni şirket kurdu!

Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi konusu:
Şirketin ana faaliyet konusu, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullerin geliştirilmesi, ekspertizi, satışı, pazarlanması, yönetimi ve bunlarla ilgili diğer her türlü hizmet ve danışmanlığın bir teknolojik ve yazılımsal altyapı/platform üzerinden müşterilere sunulması; yazılım ve aplikasyonların kodlanması, geliştirilmesi, yurt içinde veya yurt dışında kullandırılması, kiralanması, yayınlanması ve sair şekilde ticarileştirilmesi faaliyeti göstermektir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir: (a) Web siteleri kurmak, internet yayınları yapmak, sosyal paylaşım ağları ve televizyon programlarında benzeri tanıtım faaliyetlerinde bulunmak; (b) Faaliyet konusu dâhilinde olan menkul ve gayrimenkulleri almak, inşa etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ilişkin olarak ipotek, rehin veya diğer her türlü teminat vermek, kabul etmek, ipotekleri fek etmek; (c) Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek; (d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak işleri yürütebilmek için nakil vasıtaları satın almak, sahibi bulunduklarını satmak, kiraya vermek veya işletmek, bu işler için gerekli bütün işlemleri yapmak; (e) Faaliyet konusu ile ilgili hususlarda kamu ve özel kuruluşlar ve şirketler ile sözleşmeler akdetmek; (f) Şirketin amacı ve konusu dâhilinde her türlü işi icra etmek, mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gümrük işlemleri ile sair muamelatı gerçekleştirmek, (g) Yerli veya yabancı bankalardan, kuruluşlardan kredi almak, bono veya diğer kıymetli evrakı düzenlemek; (h) Yurtiçi ve yurtdışında başka şirket veya işlerde menfaat sahibi olmak; (i) Yurtiçinde ve yurtdışında tesis, şube, temsilcilik, irtibat büroları, acentelik, bayilik, satış mağazaları, mümessillik büroları veya temsilcilikleri açmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak veya devretmek, franchise sözleşmeleri akdetmek; (j) Her nevi teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, imtiyaz ve sair haklar satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek; (k) Yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü sınaî ve ticari faaliyeti yapmak; (l) Yukarıda sayılan tüm faaliyet konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak; yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlar düzenlemek.

Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi Adres: 

Ayazağa Mh.Mimar Sinan Sk.Seba Offıce Bl No:21d/42 Sarıyer

Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi kuruldu!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com