24 / 05 / 2022

Halk GYO Salıpazarı Oteli'nin piyasa değeri 118 milyon TL oldu!

Halk GYO Salıpazarı Oteli'nin piyasa değeri 118 milyon TL oldu!

Halk GYO'nun portföyünde yer alan Salıpazarı Otel Binası'na ait değerleme raporu yayınlandı. Değerleme raporuna göre otelin KDV dahil piyasa değeri 118 milyon TL olarak açıklandı.



Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Salıpazarı Otel binası değerleme raporu hakkında açıklama yaptı. 

Halk GYO'nun portföyünde yer alan Salıpazarı Otel binasına ait değerleme raporu yayınlandı. 

Halk GYO Salıpazarı Oteli nin piyasa değeri 118 milyon TL oldu!

İmar durumu:
Söz konusu taşınmaz ile ilgili Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde yapılan araştırmada 57 ada 14 numaralı parselin 07/07/1983 tarih, 4720 sayılı Kurul kararı ile ''Kentsel Sit Alanı'' ilan edilen bölgede ve ''Yenileme Alanı'' olarak ilan edilen alanda kalmakta olup, bölgeye ait 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Bölge Kurul Kararı ile belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumu Yenileme Kurulu'ndan alınacak karar doğrultusunda belirlenecek.

Piyasa değeri: 100.000.000 TL

KDV dahil piyasa değeri: 118.000.000 TL

Halk GYO Salıpazarı Oteli nin piyasa değeri 118 milyon TL oldu!

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz portföyünde yer alan Salıpazarı Otel Binası'na ait değerleme raporu ektedir.

Değerleme raporu için tıklayın