01 / 12 / 2022

Halk GYO'nun ödenmiş sermayesi 1 milyar 20 milyon TL'ye çıktı!

Halk GYO'nun ödenmiş sermayesi 1 milyar 20 milyon TL'ye çıktı!

Halk GYO'nun ödenmiş sermayesinin 970 milyon TL'den 1 milyar 20 milyon TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Esas Sözleşme'nin 8. maddesi değişti.Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) esas sözleşmesi hakkında açıklama yaptı.

Yeni değişiklik
Halk GYO'nun ödenmiş sermayesinin 970 milyon TL'den 1 milyar 20 milyon TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesi değiştirildi.

Tescil edildi
Değişikliğe ilişkin tadil metni 22 Haziran 2021-10354 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.  

Halk GYO Esas Sözleşmesi Madde 8:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.500.000.000.-TL (ikimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.020.000.000.-TL (birmilyaryirmimilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.020.000.000 (birmilyaryirmimilyon) adet paya ayrılmıştır.
Şirket’in 1.020.000.000,000 TL’lik çıkarılmış sermayesinin;

- 16.501.643,133 TL’lik kısmı A Grubu nama
- 1.003.498.356,867 TL’lik kısmı B Grubu hamiline paylardan oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 1.020.000.000.-TL’dir. (birmilyaryirmimilyon Türk Lirası) Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin 196.217.979.-TL’si nakden ödenmiş, kalan 823.782.021.-TL’ nin;
- 466.282.021.-TL’si lider sermayedar konumundaki “Türkiye Halk Bankası A.Ş.” tarafından ayni olarak,
- 357.500.000.-TL’lik kısmı kar payı karşılığından karşılanmıştır. Bu defa artırılan 50.000.000.-TL 2020 yılı dönem karından karşılanmıştır.

A Grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır.

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.-TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesi değiştirilmiş olup,  değişikliğe ilişkin tadil metni 22.06.2021-10354 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Esas Sözleşme'nin son hali ektedir.

Halk GYO Esas Sözleşmesi için tıklayın
Geri Dön