Halk GYO'nun sermaye artırımı için onay bekleniyor!

Halk GYO'nun sermaye artırımı için onay bekleniyor! Halk GYO'nun sermaye artırımı için onay bekleniyor!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 500 milyon TL'den, 2 milyar 500 milyon TL'ye yükseltildi. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.


Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavan artırımı hakkında açıklama yaptı.

Halk GYO'nun 4 Kasım 2019 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye izin süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak güncellenmesi ve doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde 1.5000.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Halk GYO KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2019 tarihli toplantısında, Şirketimiz kayıtlı sermaye izin süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak güncellenmesi ve doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde 1.5000.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın