Harran Belediyesi'nden 'imar usulsüzlüğü' iddialarına cevap!

Harran Belediyesi'nden 'imar usulsüzlüğü' iddialarına cevap!

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, imar planında usulsüzlük yapılarak mülkiyeti belediyeye ait yerin satıldığı yönündeki iddialara mahkeme kararıyla açıklama yaptı.


Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, imar planında usulsüzlük yapılarak mülkiyeti belediyeye ait yerin satıldığı yönündeki iddialara mahkeme kararıyla cevaplandırdı.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre, Açıklamada, 2017 yılında onaylanan Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı ifade edildi. Harran imar planında herhangi bir usulsüzlük olmadığına ilişkin Şanlıurfa idare mahkemenin 3 kararı ile daha önceden yapılan habere açıklama yapan Harran Belediyesi'nin ifadesinde “Kurumumuza ve şahsımıza yalan haberlerle zan altında bırakan kişi ve kişiler hakkında yasal işlemler en kısa zamanda başlatılacaktır” denildi.

Harran Belediyesi

İddiaya konu olan Harran Devlet Hastanesi karşısındaki yerin mülkiyetinin Harran Belediyesine ait olduğu herhangi bir kişi veya kişilere satışının söz konusu olmadığı, taşınmaz üzerine yapılan dükkanların 2019 yılında ihale yoluyla kiraya verileceği belirtildi. Söz konusu imar düzenlemesi ve mahkeme kararlarıyla ilgili tüm iddialara cevap veren Harran Belediyesinin açıklaması'nda şu ifadeler yer aldı: 

''Harran’ın ilk koruma amaçlı imar planının GAP Bölge Kurulu İdaresi Başkanlığı 16.10.1992 tarihinde 3598 sayı ile Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ise 13.11.1992 tarih ve 1181 sayılı kararıyla onaylandığı anımsatılarak, “1992 yılında yapılan imar planı yetersiz kaldığından, İller Bankası A.Ş. mekansal planlama dairesi başkanlığınca 09/05/2014 tarihinde Harran Koruma Amaçlı İmar Plan yapımına başlanmıştır. Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı, İller Bankası A.Ş. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığınca onaylandıktan sonra, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 30.03.2017 tarih 2527 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Koruma kurulunca uygun görülen planlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 18.05.2017 tarih ve 234 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı, Bütün kurumlardan uygun görüşler alınarak yapılmıştır. Yapılan plan çalışması özel statüsü nedeniyle, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından defalarca yapılan toplantılarda değerlendirilmiş, yine Harran İlçesinin Büyükşehir Belediye Sınırı içerisinde kalmasından dolayı da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince de incelenmiş ve onaylanmıştır.”

Harran Belediyesinin açıklamasında, Harran ilçesinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Planlama alanında, açıkyeşil alanların Mekansal Planlar Yönetmeliği standartlarında kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşecek şekilde hazırlandığı belirtilen açıklamada  “Büyükşehir Belediyesine ,Harran Belediyesine ve Kültür Turizm Bakanlığına aynı anda açılan dava da Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin esas 2017/895, 14/11/2017 tarihinde 28/06/2018 tarihinde ve 08/11/2018 tarihlerinde 2. idare mahkemesi tarafından 3 defa yürütmenin durdurulması talebinin incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Yani 2017 yılında onaylanan Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır. Harran imar planında herhangi bir usulsüzlük olmadığı ,Şanlıurfa idare mahkemenin 3 kararında görülmektedir” ifadeleri yer aldı.