13 / 08 / 2022

Has Kale İnşaat'tan Ağrı'da 22 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Has Kale İnşaat'tan Ağrı'da 22 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Has Kale İnşaat Taşımacılık Personel Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; Ağrı İli Merkez İlçesi Suçatağı Köyü'nde AVM ve yüklenicinin istemesi halinde otel yapımı için koşullu gayrimenkul satış ihalesi düzenliyor.Has Kale İnşaat Taşımacılık Personel Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; Ağrı İli Merkez İlçesi Suçatağı Köyü'nde AVM ve yüklenicinin istemesi halinde otel yapımı için 22 milyon 176 bin TL bedel ile arsa satış ihalesi düzenliyor. 

Has Kale İnşaat Tem. Yem. Taşımacılık Personel Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Anonim Şirketinden:
1- Ağrı İli, Merkez İlçesi, Suçatağı mevkii 962 nolu parsel üzerine en az 27.000 metrekare işyeri olarak kiralanabilir alana sahip Alışveriş Merkezi ( AVM ) ile yüklenicinin istemesi halinde otel yapımı için koşullu arsa satışı yapılacaktır.

Has Kale İnşaat tan Ağrı da 22 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

2 - İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Fırat Mah.Yaşar Kemal Cad.Ağrı İl Özel İdare No:269 Merkez/AĞRI
b)Tarihi ve Saati: 19/03/2019 – 09:00
c)Usulü : Kapalı Teklif Usulü
3- İhale ile ilgili şartnamesi ve sözleşmesi 50.000,00 TL (ellibin türk lirası) mukabilinde şirketin bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
4- Konsorsiyumlar ihaleye katılabilir.
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:
a-Nüfus cüzdanı suretini ve yasal yerleşim yeri belgesini,
b-Şartnamede aranan yeterlilik şartlarını sağlamak,
c-Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)
d-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
e-Noter tasdikli imza sirküsü,
f-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
g-2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu,
h-Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu
i-Şartname alındı makbuzu
j-Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
k-Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
l-İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi
6 - İhaleye girmek için son müracaat tarihi 19/03/2019 Salı günü saat 09.00’a kadardır. İhale saatine kadar teklif mektubunun şirket bürosuna teslim edilecektir.
7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden şirket sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8 - Şirketin ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.
İlan Olunur.