Hasan Peker'in Çamlıca arsası Peker GYO'nun mülkiyetine geçti!

Hasan Peker'in Çamlıca arsası Peker GYO'nun mülkiyetine geçti!

Hasan Peker lehine kayıtlı 24 milyon 784 bin 246 TL ekspertiz değerli 2.124,98 metrekareye denk gelen intifa hakları Peker GYO'nun lehine bedelsiz olarak terkin edildi. Hasan Peker lehine intifa haklarının tamamı terkin edilmiş olup, Çamlıca arsanın tam mülkiyeti şirkete geçdi.Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlık alımı hakkında açıklama yaptı. 

Peker GYO'nun portföyünde yer alan Çamlıca arsaları üzerinde bulunan intifa hakkına dair Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. (Ekip Değerleme) tarafından yeni bir değerleme raporu hazırlanması ve buna bağlı olarak yapılması gerekebilecek diğer işlemlerin yapılması talep edildi. Yine Kurul Kararı'nda, şirket ile Hasan Peker arasında 1000 milyon TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin, Ekip Değerleme tarafından hazırlanacak değerleme raporunda bulunacak değeri aşmayacak şekilde düzeltilmesi talep edildi.

Söz konusu gayrimenkul için en son yapılan güncel rapor olan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin PEKGY- 2101013 sayılı raporunda, toplam değer 200 milyon TL, Hasan Peker adına kayıtlı 2.124,98 metrekareye denk gelen intifa haklarının değeri 24 milyon 784 bin 246 TL olarak takdir edildi.

Son olarak Hasan Peker, şirket ile arasında 100 milyon TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin düzeltilmesine ilişkin yükümlülüğün halen sahip olduğu 24 milyon 784 bin 246 TL exper değerli intifa haklarının şirkete bedelsiz devir edilerek yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin SPK'ya başvuru yapıldı.

Bu karar çerçevesinde, bugün tarihli olarak Hasan Peker lehine kayıtlı 24 milyon 784 bin 246 TL ekspertiz değerli 2.124,98 metrekareye denk gelen intifa hakları şirketin lehine bedelsiz olarak terkin edildi.

Böylece, Hasan Peker lehine intifa haklarının tamamı terkin edilmiş olup, Çamlıca arsanın tam mülkiyeti şirkete geçdi.

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Karar Organı'nın 12.03.2020 tarih ve 16/358 sayılı kararı (Kurul Kararı) ile Şirketimiz portföyünde yer alan Çamlıca Arsaları üzerinde bulunan intifa hakkına dair Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. (Ekip Değerleme) tarafından yeni bir değerleme raporu hazırlanması ve buna bağlı olarak yapılması gerekebilecek diğer işlemlerin yapılması talep edilmişti. Yine Kurul Kararı'nda, Şirket ile Hasan Peker arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin, Ekip Değerleme tarafından hazırlanacak değerleme raporunda bulunacak değeri aşmayacak şekilde düzeltilmesi talep edilmişti.

Söz konusu gayrimenkul için en son yapılan güncel rapor olan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 29.01.2021 tarih ve PEKGY- 2101013 sayılı raporunda, toplam değer 200.000.000 TL, Hasan Peker adına kayıtlı 2.124,98 m2'ye denk gelen intifa haklarının değeri 24.784.246 TL olarak takdir edilmiştir.

Son olarak Hasan Peker, Şirket ile arasında 100.000.000 TL olarak belirlenmiş olan intifa hakkı terkin bedelinin düzeltilmesine ilişkin yükümlülüğün halen sahip olduğu 24.784.246 TL exper değerli intifa haklarının Şirkete bedelsiz devir edilerek yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin SPK'ya başvurmuştur.

Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Hasan Peker'in başvurusunun olumlu karşılandığı 16.04.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-5167 sayılı yazısı ile Şirket'imize bildirilmiştir.

Bu karar çerçevesinde, bugün tarihli olarak Hasan Peker lehine kayıtlı 24.784.246 TL ekspertiz değerli 2.124,98 m2'ye denk gelen intifa hakları Şirketimiz lehine bedelsiz olarak terkin edilmiştir.

Böylece, Hasan Peker lehine intifa haklarının tamamı terkin edilmiş olup, Çamlıca Arsa'nın tam mülkiyeti Şirketimize geçmiştir.

Saygılarımızla.

Dosya için tıklayın