Hatay'daki 2B arazilerinin rayiç bedelleri TBMM'de!

Hatay'daki 2B arazilerinin rayiç bedelleri TBMM'de!

CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay'daki 2B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Ertem sorularının Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından cevaplandırılmasını istedi..


Hatay


CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hazine arazileri üzerine yerleşim yapan vatandaşların uygun fiyata tapu sahibi olabilmeleri için yapılan çalışmalara ve Hatay'daki 2B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Ertem sorularının Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Ertem önergesinde "Ülkemizde 1950’li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göç nedeniyle 2/B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır. Sonuçta bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış; mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur. Ancak bu alanlarda yerleşik vatandaşlarımız elektriğe ve suya abone olamamakta ve uzun yıllardır mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar." dedi.


"19.04.2012 tarihinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girmişse de yapılan düzenleme soranların çözümünde yeterli olmamıştır." şeklinde açıklamalarda bulunan Ertem 4 soru sordu.


Ertem'in soruları


1) Hazine arazileri üzerinde yerleşim yapan insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek ve uygun fiyata tapu sahibi olabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?


2) Orman sınırlan dışına çıkanlan arazilerin değerlendirilmesi, Hâzineye ait Tanm Arazilerinin satışı ve Orman Arazisi ile yerleşim yerlerinin iç içe geçtiği Bölgelerdeki sorunlar ile uygulanmakta olan Yasalann aksayan ve eksik yönlerini tespit ederek mülkiyet soranlanmn çözümü için herhangi bir çalışma yapıyor musunuz?


3) Hatay ili genelinde 2/B arazileri kapsamında rayiç bedeli belirlenmeyen arazi var mıdır? Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen rayiç bedelin toplamı nedir?


4) Hatay ili genelinde rayiç bedeli belirlenirken araziye hakim ve bilen kişilerin görüşü alınmış mıdır?