Hayy 34 Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hayy 34 Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Hayy 34 Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü’nde  50 bin TL sermaye bedeli ile Tuba Atun tarafından kuruldu.


Hayy 34 Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü’nde  50 bin TL sermaye bedeli ile Tuba Atun tarafından kuruldu.

Hayy 34 Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. b) Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. c) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. d) Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. e) Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. f) Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. g) Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. h) Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. i) Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. j) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. k) Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir. l) Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar. m) Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar. n) Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurtdışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak. o) Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak. Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı. p) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. q) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. r) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. s) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. t) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. u) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. v) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. w) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. x) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. y) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. z) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. aa) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. bb) Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. cc) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. dd) Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. ee) ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: KAVAKLI MH.ŞEHİTLER CD.N.3F BEYLİKDÜZÜ