Hazine arazileri ucuza satılacak!

Hazine arazileri ucuza satılacak! Hazine arazileri ucuza satılacak!

AK Partili milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu tapu kanununda değişiklik öngören yasa teklifinden Hazine arazilerinin piyasa değerinin çok altında satılmasının önünü açan düzenlemeler çıktı.AKP’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu tapu kanununda değişiklik öngören yasa teklifinden Hazine arazilerinin piyasa değerinin çok altında satılmasının önünü açan düzenlemeler çıktı.

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre, yasa teklifine göre, Hazine arazileri artık güncel piyasa fiyatını ifade eden “rayiç bedel” üzerinden satılmayacak. Yeni düzenleme sayesinde büyük rant kapısı açabilecek kamuya ait taşınmazlar piyasa fiyatının yarısına kadar düşen bedellerle kişi ya da şirketlere satılabilecek.

AKP’li milletvekillerinin getirdiği yasa teklifinin 17’nci maddesi, Hazine’ye ait gayrimenkullerin satış şartlarını düzenleyen 4706 Sayılı Kanun’un geçici 22’nci maddesinin değiştirilmesi ve maddedeki ‘rayiç bedel’ ifadesinin tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Bu maddenin Meclis’te kabul edilmesi halinde artık çok değerliler de dahil kamuya ait hiçbir gayrimenkul gerçek piyasa değeri üzerinden satılamayacak. Satış bedelinin belirlenmesinde gerçek piyasa değeri yerine, ilgili kanunda belirtilen satış şartları uygulanacak.Buna göre, kamu taşınmazlarının satış bedeli, gayrimenkulün 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50’si, fazlası için rayiç bedelin yüzde 70’i üzerinden hesaplanacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 1 Mayıs 2010’dan itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapacak. Rayiç bedelin yüzde 50’sine kadar düşürülenler de dahil, satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.