04 / 07 / 2022

Hazine taşınmazları ve ecrimisil bedeli ödemeleri resmen ertelendi!

Hazine taşınmazları ve ecrimisil bedeli ödemeleri resmen ertelendi!

Koronavirüsü salgınının ekonomik ve sosyal hayattaki etkilerinin azaltılması kapsamındaki kanunda yer alan, Hazine taşınmazlarına ilişkin ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil (işgal tazminatı) bedeli ödemeleri 3 ay ertelendi.Bugünkü 31107 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Milli Emlak Genel Tebliği ile satış ve ecrimisil bedeli ertelemesinden yararlanma şartları ve uygulama usulü ile tebligat, taksitlerin ödenmesi ve diğer hususlar belirlendi. 

Tebliğe göre; satışa esas tebligat tarihinden en geç 3 ay içinde peşinat ya da satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden, son ödeme tarihi 1 Nisan ile 1 Temmuz arasındaki erteleme döneminde olanlar ve daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan fakat 1 Nisan tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen 2’den fazla taksiti bulunmayan hak sahipleri, satış bedeli ertelemesinden faydalandırılacak.

Hak sahiplerinden; satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde peşinat ya da satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi, daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi, erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenecek ve taksitlendirilerek tahsil edilecek. Bu bedellere herhangi bir zam ya da faiz uygulanmayacak.

HASAT, SEZON DÖNEMİ VE ZAMAN AŞIMI DİKKATE ALINACAK

Ecrimisil bedeli ertelemesi de tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazlarından 1 Nisan tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip, henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen ya da tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zaman aşımı süresi de dikkate alınarak yapılacak. Tarım ve hayvancılık için kullanılan Hazine taşınmazları için erteleme dönemi içerisinde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenecek ve taksitlendirilip tahsil edecek. Bu bedellere herhangi bir zam ya da faiz uygulanmayacak.

Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanarak ilgililere erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılacak. Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin ilk taksit ödemesi, erteleme süresinin sona erdiği tarihte, müteakip taksitler de takip eden aylarda aynı güne tekabül eden tarihte gerçekleştirilecek.

 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:399!