Hazine Taşınmazları Yönetmeliği'nde değişiklik!

Hazine Taşınmazları Yönetmeliği'nde değişiklik! Hazine Taşınmazları Yönetmeliği'nde değişiklik!

Hazine Taşınmazları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı..Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Yapılan düzenleme kapsamında 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Taşınmazların Kiraya Verilmesinde İhale Usülleri'nden "Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazların (otoparklar hariç) kiraya verilmesi" hükmü kaldırıldı.

Buna göre, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazlar (otoparklar hariç) kiraya verilmeyecek.

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik!