Hendek Belediye Meclisi'nde imar konuşuldu!

Hendek Belediye Meclisi'nde imar konuşuldu!

Hendek Belediyesi Eylül ayı olağan toplantısı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda imar maddeleri görüşülüp karara bağlandı.


Hendek Belediyesi Eylül ayı olağan toplantısı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Gündem maddeleri konuşulmadan Başkan Babaoğlu, Sivas Kongresi’nin 100. Yıldönümü ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılını kutladı.

Ek gündem maddesi ile birlikte 13 madde  görüşüldü

Gündem maddelerine geçilmesiyle birlikte gündemin ilk maddesi olan, Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması maddesi konuşulup Hukuk Komisyonuna havale edildi. Gündemin ikinci maddesi,  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi maddelerinde görüşülüp kabul edildi.

Gündemin, mülkiyetinde yer alan Akarca Mahallesi 101 ada 185 nolu 1282,73 metrekarelik parsel ve 101 ada 189 nolu 9391,23 metrekarelik parselin satışları ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çayırbaşı Mahallesi 37 nolu 1320,00 metrekarelik parselin satışları maddeleri görüşülerek reddine karar verildi.

Gündemdeki, 2020 yılı Belediye Bütçesi ve 2020 yılı Belediye ücret tarifesi ve 2020 yılı Belediye Performans Programı maddeleri de görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin son maddeleri olan, Necatipaşa Mahallesine ait isim değişikliği talebi, İlçemiz Nuriye Mahallesi 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ve Remzi Efendi Caddesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarına madde eklenmesi maddeleri de görüşülüp İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin beşinci maddesi arasında yer alan, 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 7. Maddesi gereği Koruma ve Murakebe Heyetine Belediyemiz Meclisinden 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi maddesi de görüşülerek kapalı zarf usulü seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, Asil üyeliğe, Osman Çamur, Lokman İçöz, Hamit Canlı, Hüseyin Çetinkaya ve Hamdullah Akçay seçilirken, yedek üyeliğe de Resul Küçük, Aziz Koç, Ahmet Der, Hasan Hüseyin Bıçakçılar ve Taner Yılmaz seçildi.

Ek gündem maddesi

Toplantı sonunda ek gündem maddesi olan, sosyal yaşam alanı, ulaşım ve bisiklet yolu yapımı için finansal destek sağlanması meddesinin de görüşülerek kabul edilmesiyle toplantı sona erdi.