12 / 08 / 2022

Hisseli tapu satışının iptali!

Hisseli tapu satışının iptali!

Hisseli tapularda, hisse sahiplerinden sadece biri dahi izalei şuyu davası açmak istese, dava açılabiliyor ve mahkeme gayrimenkulün satışını yapabiliyor. Peki, hisseli tapu satışı iptal edilebilir mi?Hisseli tapu satışının iptali!

Bir taşınmazın ortaklarının isimleri ve sayılarının belirtildiği resmi belge hisseli tapu olarak karşımıza çıkıyor. Hissesli tapu ileride oluşabilecek karışıklık riskini ortadan kaldırıyor. 


Ancak hisseli tapularda dikkat edilmesi gereken husus, bu tapularda gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmiyor. 


Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında toplanarak, kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verebiliyor.  Yapılan anlaşmanın sonuçları ise tarafların ortak kararı ile yazılı bir belgeye de dökülebiliyor. 


Hisseli tapularda, hisse sahiplerinden sadece biri dahi izalei şuyu davası açmak istese, dava açılabiliyor ve mahkeme gayrimenkulün satışını yapabiliyor. Peki, hisseli tapu satışı iptal edilebilir mi?


Hisseli tapu satışının iptali!

Hisse tapulu gayrimenkul alınırken tapuda bulunan hissedarların feragatnamelerinin verilmesi gerekiyor. Örneğin hissedarlardan biri hissesini tapuda belirtilen ortağına satmak isterse kendi hissesini ortağına satacağına dair tapudan bir ihtarname çekmesi gerekiyor.


Diğer ortak satın almak istemezse bunu yazılı olarak ortağına bildirmesi önem teşkil ediyor. Sonrasında hissesini satmak isteyen ortak istediği kişiye hissesini satabiliyor. Ancak bu işlemler yapılmadan ortaklardan biri kendi hissesini satarsa diğer ortağın satış iptal davası açma hakkı bulunuyor.


Rızai taksim sözleşmesi nedir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com